Tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu như thế nào

Tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu như thế nào5 (100%) 2 votes Xem mục lục của bài viết1 Tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu2 Nội dung tư vấn về tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu 2.1      1. Quy định của pháp luật về […]

Tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu như thế nào
5 (100%) 2 votes

Tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu

Câu hỏi của bạn: 

     Cho tôi hỏi về việc thi tuyển công chức đối với những người làm công tác cơ yếu. Vì từ nào đến giờ khi học viên đã tốt nghiệp trường đào tạo Cơ yếu chỉ nhận Quyết định của Ban Cơ yếu rồi về đơn vị được phân công công tác và hưởng chế độ của người làm công tác Cơ yếu chứ không thi tuyển công chức. Nếu có đơn vị bắt buộc người làm công tác Cơ yếu đi thi công chức thì mình sẽ dựa vào đâu (văn bản nào) để tham mưu miễn thi công chức.
Câu trả lời của Luật sư:

Câu trả lời của Luật sư

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu 

     1. Quy định của pháp luật về nghĩa vụ của người làm việc trong tổ chức cơ yếu

     Theo Khoản 2 Điều 24 Luật Cơ yếu 2011 quy định về nghĩa vụ của người làm việc trong tổ chức cơ yếu như sau:

     ” 2. Phục tùng sự phân công, điều động của cơ quan, tổ chức và thực hiện đúng, đầy đủ chức trách được giao; tận tụy trong công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy chế, chế độ, quy định về công tác cơ yếu; giữ gìn, bảo quản an toàn tuyệt đối sản phẩm mật mã được giao.”

     Do đó, nếu cơ quan của anh có yêu cầu chuyển ngành với anh sang các cơ quan, đơn vị khác của Nhà nước thì anh phải có nghĩa vụ tuân theo sự điều động đó. Tuy nhiên nếu anh có căn cứ cho rằng việc điều chuyển anh phải thi công chức để làm việc không phù hợp với khả năng của anh hoặc những lý do cơ quan đưa ra để điều chuyển anh là không chính xác thì anh có thể áp dụng Khoản 4 Điều 24 Luật Cơ yếu 2011 như sau:

     ” 4. Khi nhận mệnh lệnh của người có thẩm quyền, nếu có căn cứ cho rằng mệnh lệnh đó là trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời với cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.”

tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu

tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu

     2. Quy định về tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu 

     Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định về tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu như sau:

     ” 1. Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị của Nhà nước) được hưởng quyền lợi như sau:

     a) Được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; đào tạo, bồi đưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp với công việc đảm nhiệm;

     b) Được miễn thi tuyển, nếu chuyển ngành về cơ quan, đơn vị cũ hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

     c) Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả tuyển dụng khi thi tuyển hoặc xét tuyểcông chức, viên chức theo quy định của pháp luật về tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước;

     d) Được xếp lương phù hợp với công việc mới đm nhiệm. Trường hợp hệ số lương mới thấp hơn hệ số lương của người làm công tác cơ yếu đã được hưởng tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số lương tại thời điểm chuyển ngành so với hệ số lương mới trong thời gian tối thiu là 18 tháng, do người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định cho phù hợp với tương quan tiền lương nội bộ. Trong thời gian bảo lưu, nếu hệ số lương mới được xếp bằng hoặc cao hơn hệ số lương đã được hưng trước khi chuyển ngành thì hưởng hệ số lương mới;”

     Ngoài ra khi tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu sẽ miễn thi tuyển công chức, viên chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

     – Người làm công tác cơ yếu nguyên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước được chuyển về cơ quan, đơn vị đã công tác trước khi vào làm việc trong tổ chức cơ yếu và được sắp xếp đúng ngành nghề, chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo;

     – Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được sắp xếp việc làm đúng ngành nghề chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo.

    Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tuyển công chức với người làm công tác cơ yếu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn quốc xin chân thành cảm ơn.