TRỢ CẤP CÔNG TÁC TẠI VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Khi nhận công tác và có thời gian làm việc...tại vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn...được hưởng trợ cấp công tác, bao gồm các trợ cấp...

TRỢ CẤP CÔNG TÁC 

Câu hỏi của bạn về trợ cấp công tác:

     Chào luật sư. Tôi đang công tác trong bệnh xá quân dân y của quân đội và hưởng lương ngân sách ở vùng đặc biêt khó khăn đã được 10 năm. Theo 76/2019/NĐ-CP thay thế 116/2010/NĐ-CP thì người chuyển đến vùng này được hưởng trợ cấp 10 tháng lương cơ bản. Hiện tại cơ quan tài chính báo lại là nhân viên quân y không được hưởng phụ cấp này; lý do vì hiện tại chúng tôi vẫn đang được hưởng phụ cấp 70% ngành y tế. Xin hỏi như vậy có đúng chính sách của nhà nước theo nghị định mới hiện hành hay không. Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về trợ cấp công tác:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trợ cấp công tác, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trợ cấp công tác như sau:

1. Căn cứ pháp lý về trợ cấp công tác:

2. Nội dung tư vấn về trợ cấp công tác:

     Dựa trên câu hỏi của bạn, Luật Toàn Quốc hiểu rằng bạn đang có vướng mắc liên quan đến các chế trợ cấp và phụ cấp đối với một số đối tượng khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định 79/2029/NĐ-CP. Cụ thể là đối với trợ cấp lần đầu và phụ cấp ưu đãi theo nghề. Sau khi nghiên cức các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1 Nguyên tắc áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP

     Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

    Theo đó, đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang khi thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định của Nghị định này mà đồng thời cũng thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại được quy định tại văn bản khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó. 

     Trường hợp của bạn, khi được hưởng lương trong lực lượng vũ trang mà đồng thời được hưởng cùng lúc nhiều chế độ được quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác mà cùng loại với nhau thì sẽ chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

2.2 Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

     Tại Điều 6, Nghị định số 76/2029/NĐ-CP quy định về trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Điều 6. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp:

a) Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách);

b) Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

3. Các khoản trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

     Theo đó, trợ cấp lần đầu này được chi trả cho đối tượng được hưởng ngay khi nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Mức hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác. Trường hợp hộ gia đình là 12 tháng lương cơ sở, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp khác.

TRỢ CẤP CÔNG TÁC

TRỢ CẤP CÔNG TÁC

2.3 Phụ cấp ưu đãi theo nghề

     Tại Điều 11, Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về phụ cấp ưu đãi nghề như sau:

Điều 11. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, gồm:

1. Công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

2. Công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm: Trạm y tế cấp xã; Trạm y tế cơ quan, trường học; Phòng khám đa khoa khu vực; Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế, Bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên;

3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y.

     Theo đó, đối với những đối tượng sau sẽ được nhận phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  • Công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  • Công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước.
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y.

     Mức phụ cấp này bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

KẾT LUẬN:

     Trong trường hợp của bạn, cả hai khoản trợ cấp bạn đang có vướng mắc là trợ cấp lần đầu và phụ cấp ưu đãi theo nghề mà cụ thể là đối với nghề y được quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định 116/2010/NĐ-CP). Theo đó, về nguyên tắc áp dụng đối với các chính sách tại Nghị định này đối với các đối tượng được hưởng trong lực lượng vũ trang là chỉ áp dụng với mức cao nhất của loại chính sách cùng loại được quy định đồng thời ở các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

     Tuy nhiên, đối với chính sách trợ cấp lần đầu và phụ cấp ưu đãi nghề là hai loại chế độ khác nhau được quy định trong cùng Nghị định này dành cho những đối tượng đủ điều kiện hưởng. Trong đó, khoản trợ cấp lần đầu sẽ được tri chả ngay khi nhận công tác và chỉ được nhận một lần cho cả thời gian thực tế làm việc tại khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; còn trợ cấp ưu đãi nghề là dành cho những đối tượng nhất định trong đó có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y.

     Do đó, theo quy định, khi đáp ứng đủ điều kiện hưởng của các chính sách này thì bạn có thể nhận đồng thời cả hai loại trợ, phụ cấp này khi nhận công tác và làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về trợ cấp công tác, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hương Li