Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 29 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về mức thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

THƯỞNG TIẾN ĐỘ BÀN GIAO MẶT BẰNG TẠI BẾN TRE

Kiến thức của bạn:

Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     Điều 29 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về mức thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân.

a) Chủ sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo Quy định này, nếu bàn giao mặt bằng trước so với ngày quy định của tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước 10 ngày thì được thưởng 3.000 đồng/m2đất nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/01 chủ sử dụng đất;

b) Chủ sử dụng nhà ở, đất ở hoặc đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

  • Trường hợp bị thu hồi toàn bộ hoặc thu hồi một phần đất nhưng phải phá dỡ toàn bộ nhà ở hoặc toàn bộ nhà xưởng, công trình phục vụ sản xuất kinh doanh, nếu di chuyển và bàn giao mặt bằng trước hơn so với ngày quy định của tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ 10 ngày trở lên thì được thưởng 2.000.000 đồng/01 chủ sử dụng đất.
  • Trường hợp chủ sử dụng nhà đất bị thu hồi một phần đất, nếu di chuyển và bàn giao mặt bằng trước hơn so với ngày quy định của tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ 10 ngày trở lên thì được thưởng 1.000.000 đồng/01 chủ sử dụng.
Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Bến Tre

Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Bến Tre

2. Đối với tổ chức kinh tế: Nếu di chuyển và bàn giao mặt bằng trước hơn so với ngày quy định của tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ 10 ngày trở lên thì được thưởng 5.000 đồng/m2đất có xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc bị thu hồi, nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng/01 tổ chức sử dụng đất.

3. Kinh phí thực hiện thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng được tính chung trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mức thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.