Thủ tục đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

Miễn tiền tạm ứng chi phí giám định...hồ sơ thủ tục đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định..thẩm quyền cho phép miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MIỄN TIỀN TẠM ỨNG CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH

Kiến thức cho bạn:

     Thủ tục đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định được tiến hành theo những bước nào? cơ quan nào có thẩm quyền cho phép miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Pháp lệnh số: 02/2012/UBTVQH13 quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
 • Nghị định 81/2014/NĐ- CP Quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Nội dung tư vấn:

     Thủ tục đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

     Thứ nhất, những người thuộc trường hợp được miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

     Điều 12 pháp lệnh 02/2012/UBTVQH quy định các trường hợp được miễn tiền tạm ứng chi phí giám định là những trường hợp là người nghèo theo quy định của Chính phủ và trong vụ án dân sự, vụ án hình sự họ phải thuộc trường hợp có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định theo quy định của pháp luật hiện hành.

     Thứ hai, trình tự thủ tục đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

     Trình tự, thủ tục đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định được quy định tại điều 16 của pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH. Cụ thể như sau:

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

 • Đơn đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định (nội dung chính bao gồm: Ngày, tháng, năm làm đơn; Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn; Đối tượng trưng cầu giám định; Lý do, căn cứ đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định theo quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh này.
 • Chứng minh thư của người đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn nộp tiền tạm ứng chi phí giám định

     Bước 2: Nộp hồ sơ

     Theo quy định của pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH: đơn đề nghị được miễn tiền tạm ứng chi phí giám định sẽ phải nộp lên cho tòa án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí giám định

Miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

Miễn tiền tạm ứng chi phí giám định

     Bước 3: Nhận kết quả

     Điều 17 pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH quy định rõ thẩm quyền cho phép miễn tiền tạm ứng chi phí giám định như sau:

 • Đối với vụ án dân sự, hành chính, thẩm quyền quyết định miễn tiền tạm ứng chi phí giám định như sau:
  • Trước khi mở phiên tòa, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền xét đơn đề nghị và quyết định việc miễn hoặc không miễn tiền tạm ứng chi phí giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. Quyết định này phải được gửi cho người đề nghị, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định biết trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp không chấp nhận đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định thì trong quyết định phải nêu rõ lý do;
  • Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có thẩm quyền xét đơn đề nghị và quyết định việc miễn hoặc không miễn tiền tạm ứng chi phí giám định. Quyết định của Hội đồng xét xử được công bố tại phiên tòa và được gửi cho người đề nghị, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định biết trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp không chấp nhận đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định thì trong quyết định phải nêu rõ lý do.
 • Đối với việc dân sự, Thẩm phán được phân công giải quyết có thẩm quyền xét đơn đề nghị và quyết định việc miễn hoặc không miễn tiền tạm ứng chi phí giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. Quyết định này phải được gửi cho người đề nghị, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định biết trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp không chấp nhận đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định thì trong quyết định phải nêu rõ lý do.

     Cần lưu ý: đây là trường hợp được đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định. Nếu như người đề nghị được miễn chi phí giám định mà không thuộc diện được miễn chi phí giám định hoặc phần tạm ứng chi phí giám định không đủ để chi trả cho chi phí giám định của cơ quan giám định thì người có nghĩa vụ nộp tiền chi phí giám định vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của luật. Điều 22 pháp lệnh 02/2012/UBTVQH quy định rõ nghĩa vụ thanh toán chi phí giám định của đương sự:

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả giám định của tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám định; Tòa án có trách nhiệm thông báo cho người yêu cầu giám định biết để đến Tòa án nộp chi phí giám định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án, người yêu cầu giám định phải nộp chi phí giám định. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.
 • Trường hợp số tiền tạm ứng chi phí giám định đã nộp chưa đủ chi phí thì phải nộp phần tiền còn thiếu đó; nếu số tiền tạm ứng đã nộp vượt quá chi phí giám định thì được trả lại phần tiền chênh lệch.
 • Người đã thanh toán chi phí giám định mà không có nghĩa vụ nộp chi phí giám định theo quy định tại Điều 29 của Pháp lệnh này được hoàn trả số chi phí giám định đã nộp.
 • Trường hợp người yêu cầu giám định được miễn, giảm tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định thì cơ quan tiến hành tố tụng đã trưng cầu giám định có trách nhiệm thanh toán số tiền đã miễn, giảm đó cho tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám định.

      Một số bài viết cùng chuyên mục bạn có thể tham khảo tại:

     Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sự

     Trách nhiệm chi trả chi phí giám định trong tố tụng dân sự

     Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt

     Đình chỉ và tạm đình chỉ điều tra

     Khởi tố bị can theo pháp luật tố tụng hình sự

     Căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật

     Trên đây là tư vấn pháp luật của chúng tôi về Thủ tục đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng.

     Liên kết ngoài tham khảo: