Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sự

Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sựĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ2      Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sự3      Thứ nhất, chi phí giám định […]

Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sự
Đánh giá bài viết

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Kiến thức cho bạn:

     Quy định của pháp luật về chi phí giám định trong tố tụng hình sự. Chi phí này bao gồm những loại cụ thể nào, ai là người chi trả.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Pháp lệnh số: 02/2012/UBTVQH13 quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
 • Bộ luật tố tụng hình sự 2003
 • Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 • Nghị định 81/2014/NĐ- CP Quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Nội dung tư vấn:

     Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sự

     Thứ nhất, chi phí giám định trong tố tụng hình sự được hiểu là gì

     Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH quy định tại khoản 1, điều 3: chi phí giám định là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho công việc giám định do tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tính căn cứ vào quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

     Theo quy định tại bộ luật tố tụng 2015 điều 135 gồm có án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng. Chi phí giám định trong tố tụng hình sự là một trong số các chi phí tố tụng. Quy định cụ thể của điều luật:

     “Điều 135. Chi phí tố tụng

     1. Chi phí trong tố tụng hình sự gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng.

     2. Án phí gồm án phí sơ thẩm, phúc thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, phúc thẩm dân sự trong vụ án hình sự.

     3. Lệ phí gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định.

     4. Chi phí tố tụng gồm:

   a) Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chỉ định người bào chữa;

     b) Chi phí giám định, định giá tài sản;

     c) Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.”

     Các loại chi phí giám định trong tố tụng hình sự gồm cụ thể các loại được quy định tại điều 9 của pháp lệnh 02/2012/UBTVQH và quy định chi tiết tại các điều 3, 4, 5, 6 nghị định 81/2014/NĐ- CP

     Theo quy định của điều luật căn cứ tính chất của đối tượng và nội dung giám định cụ thể, chi phí giám định bao gồm một hoặc một số chi phí sau đây:

 • Chi phí tiền lương và các khoản thù lao cho người thực hiện giám định;
 • Chi phí vật tư tiêu hao;
 • Chi phí sử dụng dịch vụ;
 • Chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị;
 • Các chi phí khác theo quy định của pháp luật.
Chi phí giám định trong tố tụng hình sự

Chi phí giám định trong tố tụng hình sự

     Thứ hai, trách nhiệm chi trả chi phí giám định trong tố tụng hình sự

     Điều 136 bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định rõ trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí trong vụ án hình sự như sau:

 • Chi phí quy định tại khoản 4 Điều 135 của Bộ luật này do các cơ quan, người đã trưng cầu, yêu cầu, chỉ định chi trả; trường hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bào chữa thì do Trung tâm này chi trả.
 • Trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ khi có căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật này thì bị hại phải trả án phí.
 • Đối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu thì việc chi trả lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật.

     Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH đã hướng dẫn rõ cơ quan chịu trách nhiệm nộp tiền tạm ứng chi phí giám định và trách nhiệm thanh toán chi phí giám định tại điều 6 và điều 8. Cụ thể:

     “Điều 6. Cơ quan có trách nhiệm nộp tiền tạm ứng chi phí giám định

     1. Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

     2. Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

     Và:

     “Điều 8. Trách nhiệm thanh toán chi phí giám định

     1. Cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Pháp lệnh này có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định theo mức, thời hạn, phương thức mà tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám định thông báo. Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 105 của Bộ luật tố tụng hình sự 2003 thì cơ quan tiến hành tố tụng không chịu trách nhiệm trả chi phí giám định. Người bị hại phải hoàn trả cho cơ quan tiến hành tố tụng chi phí giám định đã nộp.

     2. Tòa án quy định tại khoản 2 Điều 6 của Pháp lệnh này có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định trong trường hợp kết quả giám định không có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án. Nếu kết quả giám định có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án thì bên đương sự thua kiện phải nộp chi phí giám định theo trình tự quy định tại mục 2 của Chương này. Số tiền tạm ứng chi phí giám định được hoàn lại cho cơ quan tiến hành tố tụng đã nộp.”

     => Như vậy, từ quy định trên của pháp luật có thể kết luận rằng:

     Chi phí giám định trong tố tụng hình sự sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng chi trả bằng nguồn ngân sách của đơn vị đó, người tham gia tố tụng sẽ không phải chịu chi phí này; trừ trường hợp: vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nếu tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ theo quy định tại khoản 2 điều 105 của bộ luật tố tụng hình sự 2003 (vụ án bị đình chỉ do người yêu cầu khởi tố rút yêu cầu khởi tố trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm).

     Lưu ý: Cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh này ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại thì phải nộp tiền tạm ứng và thanh toán chi phí giám định theo quy định tại mục này. Theo quy định của pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH thì chi phí này là chi phí giám định bổ sung, giám định lại.

     Một số bài viết cùng chuyên mục bạn có thể tham khảo tại:

     Trên đây là tư vấn pháp luật của chúng tôi trong trường hợp Quy định về chi phí giám định trong tố tụng hình sự. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng./.