Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng: hồ sơ gồm: Đơn của người nhận nuôi dưỡng phải có xác nhận của, ....

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật người khuyết tật 2010;
  • Nghị định 28/2012 NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện đối với người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng

     Điều 19, Nghị định 28/2012 NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật quy định về điều kiện đối với người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng như sau:

     Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có chỗ ở ổn định và không thuộc diện hộ nghèo.
  • Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật.
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích
  • Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật.
hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật

hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật

2. Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật 

a. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng bao gồm:

–  Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) về đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

– Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc;

– Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Bản sao Sổ hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật, nếu có;

– Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

– Bản sao Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.

b. Thời gian giải quyết thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật .

     Để được hỗ trợ kinh phí chăm sóc thì người hỗ trợ kinh phí chăm sóc làm hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

     Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày;

     Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

     Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân và có văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ của đối tượng.

     Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày, nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) quyết định hoặc có thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về lý do không được trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc;

    Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký Quyết định trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: