Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo quy định của luật nhà ở

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo quy định của luật nhà ởĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HẠN SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ2 Nội dung kiến thức hạn sử dụng nhà chung cư2.1      1. Thời hạn sử dụng nhà chung cư2.1.1      2. Gia hạn sử […]

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo quy định của luật nhà ở
Đánh giá bài viết

HẠN SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Kiến thức của bạn

     Thời hạn sử dụng nhà chung cư

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức hạn sử dụng nhà chung cư

     Thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định tại điều 99 Luật nhà ở 2014 như sau:

     1. Thời hạn sử dụng nhà chung cư

     Khoản 1 điều này quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào:

  • Cấp công trình xây dựng;
  • Kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.

     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.

     2. Gia hạn sử dụng nhà chung cư khi hết niên hạn

     Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định sau đây:

     – Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định;

     – Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở; nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Hạn sử dụng nhà chung cư

Hạn sử dụng nhà chung cư

     3. Xử lý nhà chung cư khi hết hạn mà phải phá dỡ

     Việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư khi hết hạn mà không đảm bảo an toàn cho người sử dụng phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định như sau:

  • Trường hợp khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới;
  • Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt;
  • Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở;
  • Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được thực hiện theo quy định tại Điều 116 của Luật này. Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó; trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác thì việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thời hạn sử dụng nhà chung cư, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.