Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Đăk Nông là bao nhiêu?

diện tích tách thửa ở Đăk Nông là bao nhiêu? Quyết định 32/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất công nhận quyền sử dụng đất diện tích tách thửa ở Đăk Nông [..]

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở ĐĂK NÔNG 

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích tách thửa ở Đăk Nông là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai 2013
 • Quyết định 32/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất công nhận quyền sử dụng đất diện tích tách thửa ở Đăk Nông

Nội dung kiến thức về diện tích tách thửa ở Đắc Nông

 1. Diện tích tách thửa ở Đăk Nông là bao nhiêu?

     1.1 Diện tích tách thửa ở Đăk Nông đối với đất ở

      Điều 5 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất công nhận quyền sử dụng đất diện tích tách thửa ở Đăk Nông quy định diện tích tách thửa ở Đăk Nông là:

      Thứ nhất: Diện tích tách thửa ở Đăk Nông đối với khu vực đô thị:

 • Đối với lô đất tiếp giáp với đường có lộ giới từ 20 m trở lên: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 55 m2 trở lên đối với những nơi địa hình dốc trên 15%, không thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở và từ 45 m2 trở lên đối với nơi có địa hình dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải bảo đảm các điều kiện sau: Chiều rộng thửa đất từ 5 m trở lên; Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 5 m trở lên.
 • Đối với lô đất tiếp giáp với đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 46 m2 trở lên đối với những nơi địa hình dốc trên 15%, không thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở và từ 36 m2 trở lên đối với nơi có địa hình dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải bảo đảm các điều kiện sau: Chiều rộng thửa đất từ 4 m trở lên; Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 4 m trở lên.

     Thứ hai: Diện tích tách thửa ở Đăk Nông đối với khu vực nông thôn:

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 90 m2 trở lên. 
 • Chiều rộng thửa đất từ 5 m trở lên.
 • Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 5 m trở lên.

     Thứ ba: Tại những điểm dân cư sống tập trung có mật độ dân số, mật độ xây dựng nhà ở cao như khu vực đô thị, khi thực hiện tách thửa thì diện tích được phép tách thửa được áp dụng như đối với đất khu vực đô thị.

     Thứ tư: Các trường hợp đã xây dựng nhà ở và công trình xây dựng khác trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, nay phần diện tích còn lại có yêu cầu tách thửa nhưng không bảo đảm điều kiện tại Điểm a, Khoản 1 Điều này thì được thực hiện tách nhưng phải bảo đảm yêu cầu sau:

 • Đối với thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới từ 20 m trở lên phải bảo đảm 03 yếu tố: Diện tích tách thửa từ 45 m2 (đối với nơi đất có độ dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng) và từ 55 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc trên 15%, khó khăn cho việc xây dựng), chiều rộng thửa đất từ 4 m trở lên, chiều sâu thửa đất từ 5 m trở lên.
 • Đối với thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m phải bảo đảm 03 yếu tố: Diện tích tách thửa từ 36 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng) và từ 46 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc trên 15%, khó khăn cho việc xây dựng), chiều rộng thửa đất từ 3,5 m trở lên, chiều sâu thửa đất từ 4 m trở lên

1.2 Diện tích tách thửa ở Đăk Nông đối với đất nông nghiệp

 • Khu vực đô thị: Diện tích đất được phép tách thửa có diện tích từ 300m2 trở lên.
 • Khu vực nông thôn: Diện tích đất được phép tách thửa có diện tích từ 500m2  trở lên
  diện tích tách thửa ở Đăk Nông

  diện tích tách thửa ở Đăk Nông

2. Các trường hợp tách thửa đặc biệt ở Đăk Nông

     Điều 5 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất công nhận quyền sử dụng đất diện tích tách thửa ở Đăk Nông quy định các trường hợp tách thửa đặc biệt ở Đăk Nông là:

 • Trường hợp tách thửa đất từ thửa đất có mục đích sử dụng là đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích đất ở thì phải đảm bảo các điều kiện quy định. Ngoài ra mục đích sử dụng của thửa đất sau khi được tách thửa phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất hoặc Quy hoạch xây dựng đô thị (quy hoạch chi tiết) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp này, cho phép được làm thủ tục tách thửa đồng thời với việc làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Không cho phép tách thửa đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 5 của Quy định này.
 • Một số trường hợp đặc biệt, diện tích tách thửa không bảo đảm theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa xem xét, quyết định cho phép tách thửa nhưng phải bảo đảm điều kiện tại Điểm d, Khoản 1, Điều này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Riêng đối với trường hợp: việc tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định để hợp vào với một thửa khác có cùng một mục đích sử dụng, mà thửa đất sau khi được hợp thửa có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định, thì cho phép được làm thủ tục tách thửa đồng thời với việc làm thủ tục hợp thửa.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo: 

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề diện tích tách thửa ở Đăk Nông Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: