Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Bình Thuận là bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Bình Thuận là bao nhiêu?Đánh giá bài viết DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở BÌNH THUẬN LÀ BAO NHIÊU? Kiến thức của bạn: Diện tích tách thửa ở Bình Thuận là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 […]

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Bình Thuận là bao nhiêu?
Đánh giá bài viết

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở BÌNH THUẬN LÀ BAO NHIÊU?

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích tách thửa ở Bình Thuận là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

 1. Điều kiện tách thửa ở Bình Thuận?

     Khoản 1 Điều 4 Quyết định 55/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đất nông nghiệp tỉnh Bình Thuận quy định điều kiện tách thửa ở Bình Thuận là:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
 • Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không nhỏ hơn diện tích tối thiểu.
 • Không thuộc các trường hợp không được tách thửa.
  diện tích tách thửa ở Bình Thuận

  diện tích tách thửa ở Bình Thuận

2. Diện tích tách thửa ở Bình Thuận là bao nhiêu?

2.1 Diện tích tách thửa ở Bình Thuận đối với đất ở

     Điều 5 Quyết định 55/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đất nông nghiệp tỉnh Bình Thuận quy định diện tích tách thửa ở Bình thuận đối với đất ở là:

 • Đối với đất ở đô thị sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 40,0 m2, chiều ngang (mặt tiền tiếp giáp với mặt đường) tối thiểu là 3,5 m, chiều dọc tối thiểu là 5,0 m.
 • Đối với đất ở nông thôn sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 60,0 m2, chiều ngang (mặt tiền tiếp giáp với mặt đường) tối thiểu là 4,0 m, chiều dọc tối thiểu là 8,0 m.

 • Trường hợp tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì phải được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa.

2.2 Diện tích tách thửa ở Bình Thuận đối với đất nông nghiệp

     Điều 6 Quyết định 55/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đất nông nghiệp tỉnh Bình Thuận quy định diện tích tách thửa ở Bình thuận đối với đất nông nghiệp là:

 • Các thửa đất nông nghiệp được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo có diện tích tối thiểu là 1.000 m2.
 • Trường hợp tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì phải được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới

3. Các trường hợp không được tách thửa ở Bình Thuận

     Điều 3 Quyết định 55/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đất nông nghiệp tỉnh Bình Thuận quy định các trường hợp không được tách thửa ở Bình thuận là:

 • Thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đã có quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
 • Thửa đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của tòa án.
 • Thửa đất trong các khu dân cư có quy hoạch phân lô chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc tách thửa không đồng thời với hợp thửa.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa ở Bình Thuận quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.