Thẩm quyền thành lập và thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch

Thẩm quyền thành lập và thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch được quy định tại Điều 29 và Điều 30 Luật quy hoạch 2017, cụ thể:

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH

Kiến thức của bạn:

Thẩm quyền thành lập và thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch

Cơ sở pháp lý:

  • Luật quy hoạch 2017;

Nội dung kiến thức về nội dung quy hoạch tỉnh:

1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch

     Theo quy định tại Điều 29 Luật quy hoạch 2017, thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch thuộc về Thủ tướng Chính phủ và Bộ kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

  • Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch tỉnh.

2. Thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch

Được quy định tại Điều 30 Luật quy hoạch 2017, cụ thể:

2.1 Thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng

Bao gồm:

  • Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng.
  • Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ.
  • Thành viên của Hội đồng thẩm định bao gồm: đại diện Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và tổ chức, cá nhân khác.
  • Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định.
thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch

thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch

2.2 Thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh

Bao gồm:

  • Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng.
  • Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên của Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và tổ chức, cá nhân khác.
  • Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định.
2.3 Chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định quy hoạch

     Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể và chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch theo nhiệm vụ được giao. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch.

     Trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy hoạch có thể lựa chọn tư vấn phản biện độc lập. Tư vấn phản biện độc lập phải đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Chính phủ.

     Để được tư vấn chi tiết về nội thẩm quyền thành lập và thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!