Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu – Luật Toàn Quốc

Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu Xem mục lục của bài viết1 Câu hỏi của bạn về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu:2 Câu trả lời của luật sư về tham gia BHXH tự nguyện […]

Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Câu hỏi của bạn về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu:

     Xin chào các luật sư. Cho em xin hỏi một vấn đề có liên quan đến bảo hiểm xã hội ạ. Em làm công ty đã đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng. nay em không đi làm công ty nữa, em muốn rút sổ bảo hiểm về rồi tiếp tục tự đóng tiếp bảo hiểm có được không ạ?. Và theo luật bảo hiểm thì em phải đóng bảo hiểm bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu ạ?. Em xin cám ơn!

Câu trả lời của luật sư về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu:

      Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu như sau:

1. Căn cứ pháp lý về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

2. Nội dung tư vấn về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

2.1.Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

     Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là những đối tượng không thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

     Như vậy bạn đã nghỉ việc ở công ty mà vẫn muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn có thể tham gia bằng hình thức là bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2.2. Mức đóng của BHXH tự nguyện

     Theo khoản 2 Điều 5 và Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

  • Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.
  • Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.
  • Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

    Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

2.3. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

     Theo quy  định tại khoản 2 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

“2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

3.Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

      Như vậy bạn có thể tùy chọn phương thức đóng và mức đóng phù hợp với thu nhập hằng tháng của mình.

2.4. Thời gian tham gia BHXH để được hưởng lương hưu

     Đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu quy định:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:”

     Theo quy định trên, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm và đủ tuổi sẽ được hưởng chế độ hưu trí. 

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.