Tải nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở 2014

Tải nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.

NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP

     Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà ở, phát triển nhà , quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước v nhà ở tại Việt Nam quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 99/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015


NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở

     Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

     Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

     Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

     Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Nhà ở).
  2. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản về phát triển nhà ở xã hội; quản lý, sử dụng nhà ở xã hội không thuộc sở hữu nhà nước; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở; giao dịch mua bán, thuê, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà ở được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức; cá nhân nước ngoài có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng và giao dịch về nhà ở tại Việt Nam.
  2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở.

     Trên đây là nội dung nghị định 99/2015/NĐ-CP. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

>>> Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở

   Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.