Tải mẫu thông báo về việc khám xét khẩn cấp

Tải mẫu thông báo về việc khám xét khẩn cấpĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁM XÉT KHẨN CẤP2 THÔNG BÁO3 Về việc khám xét khẩn cấp 4 Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc khám xét khẩn cấp theo đường link dưới đây:5 Hướng dẫn […]

Tải mẫu thông báo về việc khám xét khẩn cấp
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁM XÉT KHẨN CẤP

  Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

……………………………………

…………………………………..

 

Mẫu số: 115

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………………..

 

……., ngày ……. tháng …….. năm……..


THÔNG BÁO

Về việc khám xét khẩn cấp

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ(*)……………………………………………………………………………. ……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xét thấy không thể trì hoãn được,

Căn cứ Điều 192 và khoản 2 Điều 193 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan…………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp ………………………. số:……………. ngày……..tháng …….. năm……

tại………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..  đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………… Giới tính:…….                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại:……………………………………………………………

Quốc tịch:………………………………; Dân tộc:………………………………; Tôn giáo: …………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..                

cấp ngày ……… tháng ………. năm …………………… Nơi cấp: …………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………

Việc thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp kết thúc vào hồi ……. ngày …….tháng ……. năm……….

Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………………….

thông báo cho Viện kiểm sát ………………………………………………………………………………….  biết.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………………………………………….

– ………………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………..

 

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc khám xét khẩn cấp theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu thông báo về việc khám xét khẩn cấp

Hướng dẫn kê khai  thông báo về việc khám xét khẩn cấp 

(*) Ghi rõ căn cứ để ra Lệnh khám xét người, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện quy định tại Điều 192 BLTTHS.

      Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc khám xét khẩn cấp, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.