Quy định về việc cung cấp thông tin quy hoạch và lưu trữ hồ sơ theo Luật quy hoạch 2017

Quy định về việc cung cấp thông tin quy hoạch và lưu trữ hồ sơ được quy định cụ thể tại Luật quy hoạch 2017, cụ thể như sau:

CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

Kiến thức của bạn:

Quy định về việc cung cấp thông tin quy hoạch và lưu trữ hồ sơ theo Luật quy hoạch 2017

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019);

Nội dung kiến thức về việc cung cấp thông tin quy hoạch:

1. Cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân

Việc cung cấp thông tin quy hoạch được quy định tại Điều 42 Luật quy hoạch 2017, cụ thể:

 • Thông tin về quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia.
 • Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền tổ chức lập.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch tỉnh.

2. Hình thức cung cấp thông tin quy hoạch

     Việc cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện theo các hình thức quy định tại Điều 43 Luật quy hoạch 2017 như sau:

 • Cung cấp bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Đăng tải trên trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 40 của Luật này.
 • Cung cấp các ấn phẩm về quy hoạch.
cung cấp thông tin quy hoạch

cung cấp thông tin quy hoạch

3. Lưu trữ hồ sơ quy hoạch

     Việc lưu trữ hồ sơ quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật quy hoạch 2017:

3.1 Hồ sơ quy hoạch được lưu trữ

Bao gồm:

 • Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch quy định tại Điều 31 của Luật này;
 • Hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch quy định tại Điều 35 của Luật này;
 • Báo cáo thẩm tra quy hoạch đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia;
 • Văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch;
 • Tài liệu khác (nếu có).

3.2 Việc lưu trữ hồ sơ quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

     Để được tư vấn chi tiết về việc cung cấp thông tin quy hoạch và lưu trữ hồ sơ quy hoạch quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

   Xin chân thành cảm ơn!