Quy định về thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Quy định về thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội được quy định tại Điều 8 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ  KHI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI

Kiến thức của bạn:

Quy định về thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung kiến thức:

     Việc thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội được quy định tại Điều 8 Quyết định 04/2017/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

     Khoản 1 quy định Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trong các trường hợp sau:

 • Giá khởi điểm cho toàn bộ dự án hoặc khu đất từ 1.000 tỷ đồng trở lên;
 • Đấu giá quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng của xã, phường, thị trấn.
 • Trường hợp không thuê được tổ chức thực hiện đấu giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật để thực hiện việc bán đấu giá.

2. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

2.1 Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố

Gồm có:

 • Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Chủ tịch Hội đồng đấu giá;
 • Thành viên Hội đồng là lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp và sở chuyên ngành liên quan; Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất đấu giá.

2.2 Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện

     Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phần gồm có:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng đấu giá;
 • Thành viên Hội đồng là lãnh đạo: phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài chính kế hoạch; phòng Quản lý đô thị; phòng Tư pháp; Chi nhánh Phát triển quỹ đất cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đấu giá.

3. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

 • Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động.
 • Thẩm định điều kiện đối tượng tham gia phiên đấu giá theo quy định tại khoản 1,2 Điều 7 bản Quy định này.
 • Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; theo phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt về nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

     Trên đây là quy định về thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: