Quy định về quyết định khen thưởng

Mỗi cấp đều có quỹ thi đua, khen thưởng và được phân công quản lý bởi..Thủ trưởng cơ quan có nhân, tập thể nhận được quyết định khen thưởng có trách nhiệm..

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Câu hỏi của bạn về quyết định khen thưởng: 

     Xin chào Luật sư. Cho em hỏi là bên em là đơn vị cấp sở, được UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng cá nhân, Thanh tra Bộ ra quyết định khen thưởng cá nhân và Bộ Giao thông vận tải ra quyết định khen thưởng tập thể. Vậy cho em hỏi là đơn vị cấp sở của em chi tiền khen thưởng hay đơn vị ra quyết định khen thưởng trên chi tiền khen thưởng ạ./.Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về quyết định khen thưởng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quyết định khen thưởng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quyết định khen thưởng như sau:

1. Căn cứ pháp lý về quyết định khen thưởng:

2. Nội dung tư vấn về quyết định khen thưởng:

     Dựa trên câu hỏi của bạn, Luật Toàn Quốc hiểu rằng bạn đang có vướng mắc liên quan đến việc thực hiện quyết định khen thưởng. Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1  Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng

     Tại Khoản 1, Điều 67, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định về quản lý quỹ thi đua, khen thưởng như sau:

Điều 67. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp nào do cơ quan thi đua, khen thưởng phối hợp với cơ quan tài chính cấp đó quản lý. Đối với cấp tỉnh, nguồn kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua – Khen thưởng của tỉnh phối hợp với cơ quan tài chính cấp tỉnh quản lý và sử dụng theo tỷ lệ quy định trên cơ sở dự toán; việc quyết toán căn cứ số chi thực tế theo đúng chế độ, chính sách quy định.

     Theo đó, quỹ thi đua, khen thưởng của cấp nào thì cấp đó phân công quản lý bởi cơ quan thi đua, khen thưởng phối hợp vớ cơ quan tài chính đồng trách nhiệm quản lý. Riêng đối với cấp tỉnh, nguồn kinh phí cho công tác thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua – khen thưởng của tỉnh phối hợp với cơ quan tài chính cấp tỉnh quản lý và sử dụng trên cơ sở dự toán, việc quyết toán sẽ căn cứ vào số chi thực tế. Như vậy, mỗi cấp đều sẽ xây dựng và tự quản lý quỹ thi đua, khen thưởng của cấp mình.

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

2.2 Chi tiền thưởng

     Tại Khoản 2 Điều 67, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định về chi tiền thưởng từ quỹ như sau:

Điều 67. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng

2. Thủ trưởng cơ quan các cấp chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc biên chế, quỹ lương do cấp mình quản lý và hạch toán chi theo quy định. Các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng. Cá nhân được nhận danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân (nhân dân và ưu tú) thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét, phong tặng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó chi trả tiền thưởng và hạch toán chi thành mục riêng

  • Theo đó, thủ trưởng cơ quan các cấp chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho cá nhân, tập thể thuộc biên chế, quỹ lương do cấp mình quản lý và hạch toán chi theo quy định.
  • Đối với những cá nhân, tập thể thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.   
  • Cá nhân được nhận danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân (nhân dân và ưu tú) thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét, phong tặng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó chi trả tiền thưởng và hạch toán chi thành mục riêng.

     Như vậy, trong trường hợp của bạn, những cá nhân, tập thể được trao quyết định khen thưởng thì thủ trưởng của đơn vị cấp sở đó sẽ phải chịu trách nhiệm chi tiền thưởng và thực hiện hạch toán chi theo quy định pháp luật.   

KẾT LUẬN: Đối với những cá nhân, tập thể thuộc đơn vị của bạn được trao quyết định khen thưởng bởi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền thì chính đơn vị cấp sở của bạn sẽ phải thực hiện chi tiền thưởng cho họ, cụ thể ở đây chính là Thủ trưởng cơ quan và thực hiện hạch toán chi sau đó.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về quyết định khen thưởng, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Ngô Hương Li