Quy định về chế độ thai sản khi con chết sau khi sinh

Quy định về chế độ thai sản khi con chết sau khi sinh:Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính..

CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHI CON CHẾT

Câu hỏi của bạn:   

Em sinh mổ ngày 29 tháng 9 năm 2017. Con em mất ngày 25 tháng 11 năm 2017. Xin luật sư cho em hỏi về chế độ thai sản em được hưởng, em có được nghỉ dưỡng sức không và bao lâu thì em trực đêm vì em làm việc ở bệnh viện. Xin cảm ơn Luật sư. 

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn chế độ thai sản khi con chết

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi con chết

      Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi con chết là điều kiện hưởng chế độ thai sản nói chung, tuy nhiên sau khi sinh con không may qua đời trong thời kỳ thai sản, do vậy, khi con chết trong thời kỳ thai sản, nếu đáp ứng các điều kiện hưởng thai sản người mẹ vẫn được hưởng chế độ thai sản khi con chết.

      Điều kiện được hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

” 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.” 

     Như vậy, nếu đáp ứng đủ các điều kiện này bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi con chết bình thường như chế độ thai sản nói chung. 

2. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà con chết

     Quy định về chế độ thai sản khi con chết về thời gian nghỉ dưỡng, tại khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:

” 3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”

      Chiếu theo quy định và theo tình huống của bạn, bạn sinh mổ ngày 29 tháng 9 năm 2017 và con mất ngày 25 tháng 11 năm 2017 tức con bạn thuộc trường hợp dưới 02 tháng tuổi bị chết, do vậy bạn sẽ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con và thời gian ngày không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do đó, sau khi nghỉ hết 04 tháng này theo quy định bạn sẽ phải đi làm, và nếu đi làm bạn phải tuân thủ nội quy, quy chế của công ty. 

chế độ thai sản khi con chết

chế độ thai sản khi con chết

3. Mức hưởng chế độ thai sản

     Quy định về mức hưởng chế độ thai sản, Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:

“Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;” 

     Mức hưởng chế độ thai sản cũng như mức hưởng chế độ thai sản khi con chết của một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

     Ngoài ra khi sinh con, bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con như sau: 

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

     Bạn sinh con vào tháng 9 năm 2017, hiện vào thời điểm đó mức tiền lương cơ sở là 1300000 VNĐ, do vậy bạn sẽ được nhận thêm 2600000 tiền trợ cấp một lần khi sinh con. 

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung quy định về chế độ thai sản khi con chết sau khi sinh quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.