Quy định về cách chuyển xếp lương theo quy định của pháp luật

Quy định về cách chuyển xếp lương theo quy định của pháp luật5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 CÁCH CHUYỂN XẾP LƯƠNG2 Nội dung tư vấn cách chuyển xếp lương2.1 1. Quy định về cách chuyển xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức2.1.1 2. Cách tính chuyển xếp lương theo […]

Quy định về cách chuyển xếp lương theo quy định của pháp luật
5 (100%) 1 vote

CÁCH CHUYỂN XẾP LƯƠNG

Câu hỏi của bạn:    

Bà B hiện đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước và hưởng lương thủ quỹ, mã ngạch 06.035, bậc 12/12 hệ số 3,48 và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 26%, kể từ ngày 01/01/2018.

Tháng 3/2018, bà B chuyển sang làm nhân viên văn thư, lưu trữ (bà B đã có bằng Trung cấp Văn thư – Lưu trữ).

Luật sư cho hỏi:

     1. Bà B có được chuyển ngạch từ ngạch thủ quỹ 06.035 sang ngạch nhân viên 01.005 (theo nguyên tắc làm việc nào thì hưởng lương theo việc đó) hay không ?

     2. Nếu được chuyển sang ngạch nhân viên 01.005 thì cách tính chuyển xếp sang lương mới của bà B như thế nào ?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn cách chuyển xếp lương như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn cách chuyển xếp lương

1. Quy định về cách chuyển xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức

      Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức  thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV như sau:

     Trường hợp 1: Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

     Trường hợp 2: Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

     Trường hợp 3: Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

     Trường hợp của bạn bà B hiện đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước và hưởng lương thủ quỹ, mã ngạch 06.035, bậc 12/12 hệ số 3,48 và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 26%, kể từ ngày 01/01/2018. Tháng 3/2018, bà B chuyển sang làm nhân viên văn thư, lưu trữ như vậy bà B sẽ thuộc quy định tại trường hợp thứ hai . Do đó, bà B được chuyển ngạch từ ngạch thủ quỹ 06.035 sang ngạch nhân viên 01.005. 

2. Cách tính chuyển xếp lương theo quy định

     Theo phân tích trên, ta nhận định bà B thuộc trường hợp 2 là trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ nay chuyển sang ngạch mới. Hướng dẫn cách tính chuyển xếp lương theo quy định này, Thông tư 02/2007 có hướng dẫn như sau:

“Ví dụ 1: Bà Trần Thị A đang hưởng 6% phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên (mã số 01.003) kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2007 (tổng hệ số lương 4,98 cộng 6%VK đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5,28). Bà A đạt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và đến ngày 01 tháng 02 năm 2008 được cơ quan có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002), thì bà A được căn cứ vào tổng hệ số lương đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5,28 này để xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất là 5,42 bậc 4 ngạch chuyên viên chính. Thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính của bà A được tính kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2008 (ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính).”

     Do vậy, khi bà B chuyển sang ngạch nhân viên thì cách tính chuyển xếp lương như sau: Hệ số lương ở ngạch mới sẽ lớn hơn hoặc bằng tổng hệ số lương ngạch cũ + hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch cũ. 

    Như vậy, trường hợp này căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới cho bà B: Như vậy, hệ số lương của bà B ở ngạch mới sẽ lớn hơn hoặc bằng hệ số  3.48 + 26%x 3.48 = 4.38 

     Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ.

 cách chuyển xếp lương

Cách chuyển xếp lương

     Để được tư vấn chi tiết về cách chuyển xếp lương quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.