Quy định trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

Quy định trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu. Đối tượng được hưởng trợ cấp bao gồm những ai và hồ sơ cần những gì theo quy định của pháp luật

TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐÃ NGHỈ HƯU

Câu hỏi của bạn về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

     Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi trước đây tôi là giáo viên tiểu học, tôi đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm và nghỉ hưu tháng 10/2010 và chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Như vậy tôi có được hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không. Tôi cảm ơn!

Câu trả lời của bạn về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu như sau:

1. Cơ sở pháp lý về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

2. Nội dung tư vấn về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

    Theo yêu cầu tư vấn bạn muốn biết trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu. Đối với yêu cầu tư vấn này chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Trường hợp được hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

      Theo quy định tại điều 2 Nghị định 14/2020/NĐ-CP:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau:

a) Cơ sở giáo dục mầm non;

b) Cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Cơ sở giáo dục đại học;

đ) Cơ sở giáo dục thường xuyên;

e) Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

……

      Theo thông tin bạn cung cấp trước đây bạn đã là giáo viên tiểu học, đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm; nghỉ hưu từ tháng 10/2010. Trường tiểu học thuộc cơ sở giáo dục phổ thông. Như vậy bạn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định của nghị định này.

trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

2.2. Hồ sơ hưởng trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu

      Theo quy định tại điều 5 Nghị định 14/2020/NĐ-CP:

Điều 5. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp

1. Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này (Mẫu số 01).

2. Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm:

a) Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân, ban hành kèm theo Nghị định này (Mẫu số 02).

b) Bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu).

c) Văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này (Mẫu số 03); trường hợp chỉ có một thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền này.

      Như vậy nếu bạn đang hưởng chế độ hưu trí và chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên thì bạn làm hồ sơ Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này (Mẫu số 01) nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

       KẾT LUẬN: Theo thông tin bạn cung cấp bạn bạn đã nghỉ hưu từ tháng 10/2010 và chưa hưởng phụ cấp thâm niên. Như vậy bạn thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp này. Muốn hưởng trợ cấp này bạn cần chuẩn bị hồ sơ là Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này (Mẫu số 01) nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh để được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Bài viết tham khảo: 

        Để được tư vấn chi tiết về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương