Quy định của BLDS về sở hữu chung và các loại sở hữu chung

Quy định của BLDS về sở hữu chung và các loại sở hữu chung. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Quyền sở hữu chung được xác lập theo

QUY ĐỊNH CỦA BLDS VỀ SỞ HỮU CHUNG

      Quy định của Bộ luật dân sự về sở hữu chung và các loại sở hữu chung như thế nào? Quyền sở hữu chung được hiểu là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Luật Toàn Quốc dưới đây:

Kiến thức của bạn:

     Quy định của BLDS về sở hữu chung và các loại sở hữu chung.

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

 1. Quy định của BLDS về sở hữu chung và xác lập quyền sở hữu chung

     Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản.

     Quyền sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán.

 1. Quy định của BLDS về các loại sở hữu chung

     Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

     a. Sở hữu chung theo phần

     Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.

     Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

     b. Sở hữu chung hợp nhất

     Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung.

     Sở hữu chung hợp nhất bao gồm sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia và sở hữu chung hợp nhất không phân chia.

     Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu chung.

sở hữu chung

Quy định của BLDS về sở hữu chung 

 1. Quy định của BLDS về sở hữu chung của cộng đồng

     Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

     Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

     Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia.

 1. Quy định của BLDS về sở hữu chung của các thành viên gia đình

     Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan.

     Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

     Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 BLDS về sở hữu chung vợ chồng.

 1. Quy định của BLDS về sở hữu chung của vợ chồng

     Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án.

     Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

     Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này.

 1. Quy định của BLDS về sở hữu chung trong nhà chung cư

     Phần diện tích, trang thiết bị và các tài sản khác dùng chung trong nhà chung cư theo quy định của Luật nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất của tất cả chủ sở hữu các căn hộ trong nhà đó và không phân chia, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc tất cả các chủ sở hữu có thỏa thuận khác.

     Chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng tài sản, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc có thỏa thuận khác.

 1. Quy định của BLDS về sở hữu chung hỗn hợp

     Sở hữu chung hỗn hợp là sở hữu đối với tài sản do các chủ sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau góp vốn để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận.

     Tài sản được hình thành từ nguồn vốn góp của các chủ sở hữu, lợi nhuận hợp pháp thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc từ nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp.

     Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp phải tuân theo quy định tại Điều 209 BLDS về sở hữu chung theo phần và quy định của pháp luật có liên quan đến việc góp vốn, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành, trách nhiệm về tài sản và phân chia lợi nhuận.

     8. Chấm dứt sở hữu chung

     Sở hữu chung chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Tài sản chung đã được chia.
 • Một trong số các chủ sở hữu chung được hưởng toàn bộ tài sản chung.
 • Tài sản chung không còn.
 • Trường hợp khác theo quy định của luật.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung theo quy định pháp luật

     – Các vấn đề cần lưu ý khi thừa kế căn hộ chung cư thuộc sở hữu chung

Liên hệ Luật sư tư vấn về: sở hữu chung và các loại sở hữu chung

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về sở hữu chung và các loại sở hữu chung. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về sở hữu chung và các loại sở hữu chung qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về sở hữu chung và các loại sở hữu chung tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!  

Liên kết tham khảo:

 
vote