Nội dung quy hoạch vùng được quy định như thế nào?

Nội dung quy hoạch vùng ... Nội dung quy hoạch vùng xác định nội dung gì được quy định tại Điều 26 Luật quy hoạch 2017, cụ thể như sau:

NỘI DUNG QUY HOẠCH VÙNG

Kiến thức của bạn:

Nội dung quy hoạch vùng được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật quy hoạch 2017;

Nội dung kiến thức về nội dung quy hoạch vùng:

Điều 26 Luật quy hoạch 2017 quy định nội dung quy hoạch vùng như sau:

1. Nội dung quy hoạch vùng có giá trị như thế nào?

     Nội dung quy hoạch vùng xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh.

Nội dung quy hoạch vùng

Nội dung quy hoạch vùng

2. Nội dung quy hoạch vùng

Quy hoạch vùng bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  • Phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực đặc thù của vùng;
  • Quan điểm, mục tiêu phát triển vùng;
  • Phương hướng phát triển ngành có lợi thế của vùng; phương án phát triển, sắp xếp, lựa chọn và phân bố nguồn lực phát triển trên lãnh thổ vùng;
  • Phương hướng xây dựng, bao gồm xác định hệ thống đô thị, nông thôn; khu kinh tế; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích; vùng sản xuất tập trung;
  • Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng;
  • Phương hướng bảo vệ môi trường, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên lãnh thổ vùng;
  • Danh mục dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện;
  • Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

     3. Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch vùng tại khoản 2 Điều này; quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch vùng.

     Việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để triển khai các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung quy hoạch vùng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!