Nội dung phần thuyết minh hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng theo Luật nhà ở

HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Kiến thức của bạn

   Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở

     1. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở

     Khoản 2 điều 17 Luật nhà ở 2014 quy định các dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm:

 • Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở;

 • Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn;

 • Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở;

 • Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

     Theo quy định tại khoản 4 điều 19 Luật nhà ở, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án đã được phê duyệt.

Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở

     2. Nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở

     Nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. Nội dung phần thuyết minh được quy định tại điều 12 nghị định 99/2015/NĐ-CP như sau:

 • Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nội dung phần thuyết minh bao gồm:
 • Tên của dự án;
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của dự án;
 • Mục tiêu, hình thức đầu tư; địa điểm xây dựng; quy mô dự án; nhu cầu sử dụng đất; điều kiện tự nhiên của khu vực có dự án;
 • Các giải pháp thực hiện: Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư (nếu có); phương án sử dụng công nghệ xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng đối với dự án; đánh giá tác động môi trường; phương án phòng cháy, chữa cháy; các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và đấu nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; khả năng sử dụng hạ tầng xã hội của khu vực;
 • Nơi để xe công cộng và nơi để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở (gồm xe đạp, xe dành cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh, xe ô tô);
 • Khu vực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, y tế, dịch vụ, thể thao, vui chơi, giải trí, công viên), trừ trường hợp khu vực của dự án đã có công trình hạ tầng xã hội;
 • Số lượng và tỷ lệ các loại nhà ở (bao gồm nhà ở riêng, lẻ, căn hộ chung cư), tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn nhà ở để làm nhà ở xã hội (nếu có); phương án tiêu thụ sản phẩm (số lượng nhà ở bán, cho thuê hoặc cho thuê mua);
 • Các đề xuất về cơ chế áp dụng đối với dự án (về quy hoạch, mật độ xây dựng, tài chính và các cơ chế khác);
 • Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức huy động vốn, khả năng hoàn trả vốn, khả năng thu hồi vốn;
 • Trách nhiệm của Nhà nước về việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và đi qua dự án;
 • Thời gian, tiến độ thực hiện dự án (tiến độ theo từng giai đoạn) và hình thức quản lý dự án;
 • Các công trình chuyển giao cho Nhà nước không bồi hoàn; các công trình hoặc khu vực dự án chủ đầu tư được tổ chức quản lý sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng;
 • Phương án tổ chức quản lý, khai thác vận hành dự án và các công trình công ích trong dự án (mô hình tổ chức, hình thức quản lý vận hành, các loại phí dịch vụ).

     Đối với phần thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

     Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở trên diện tích đất được đấu giá thì sau khi trúng đấu giá, tổ chức trúng đấu giá phải triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này; trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chia lô bán nền trong dự án này thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn..

     Trân trọng./.