Nội dung điều chỉnh khung giá đất theo quy định của pháp luật

Nội dung điều chỉnh khung giá đất theo quy định của pháp luật ... nội dung điều chỉnh khung giá đất ... trình tự, thủ tục điều chỉnh khung giá đất

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT

Kiến thức của bạn:

Nội dung điều chỉnh khung giá đất theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất;

Nội dung kiến thức:

Điều 9 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về điều chỉnh khung giá đất như sau:

1. Khi nào phải điều chỉnh khung giá đất?

     Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong khung giá đất trong khoảng thời gian 180 ngày trở lên thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất.

2. Nội dung điều chỉnh khung giá đất

 • Điều chỉnh mức giá tối thiểu, tối đa của một loại đất hoặc một số loại đất hoặc tất cả các loại đất trong khung giá đất;

 • Điều chỉnh khung giá đất tại một vùng kinh tế hoặc một số vùng kinh tế hoặc tất cả các vùng kinh tế; tại một loại đô thị hoặc một số loại đô thị hoặc tất cả các loại đô thị.

nội dung điều chỉnh khung giá đất

nội dung điều chỉnh khung giá đất

3. Trình tự điều chỉnh khung giá đất

Thực hiện theo quy định sau đây:

 • Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị cần điều chỉnh khung giá đất;
 • Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất;
 • Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành;
 • Xây dựng khung giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc điều chỉnh khung giá đất;
 • Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo khung giá đất điều chỉnh;
 • Thẩm định dự thảo khung giá đất điều chỉnh;
 • Hoàn thiện khung giá đất điều chỉnh trình Chính phủ ban hành.

4. Hồ sơ khung giá đất điều chỉnh trình Chính phủ ban hành

Bao gồm:

 • Tờ trình về việc ban hành khung giá đất điều chỉnh;
 • Dự thảo khung giá đất điều chỉnh;
 • Báo cáo thuyết minh xây dựng khung giá đất điều chỉnh;
 • Văn bản thẩm định khung giá đất điều chỉnh.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Chính phủ ban hành khung giá đất điều chỉnh. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá đất điều chỉnh.

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung điều chỉnh khung giá đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!