Nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty theo quy định

Nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty. em mới đảm nhận công tác trưởng ban an toàn lao động trong công ty (em chỉ là cán bộ bán chuyên trách) [..]

Nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty

Câu hỏi của bạn:

     Xin chào luật sư cho em hỏi giờ em mới đảm nhận công tác trưởng ban an toàn lao động trong công ty (vì công ty quy mô nhỏ nên em chỉ là cán bộ bán chuyên trách). Trước giờ em chưa biết gì tổng quát về an toàn vệ sinh lao động và em có đọc thông tư về luật an toàn vệ sinh lao động nhưng chưa hiểu. Giờ em muốn nhờ luật sư tư vấn cho em tổng quát về những việc phải làm của 1 trưởng ban an toàn vệ sinh lao động để em có thể làm tốt được việc này. Em xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty

 1. Ban an toàn lao động trong công ty là gì?

     Ban an toàn lao động trong công ty là Bộ phận an toàn – vệ sinh lao động có chức năng tham mưu, hỗ trợ cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn – vệ sinh lao động.

 2. Nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty

    Căn cứ theo Điều 72 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty là:

      Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ sở lao động tiến hành các công việc sau:

 • Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn – vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động;
 • Quản lý theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động;
 • Xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn – vệ sinh lao động của Nhà nước, của cơ sở lao động trong phạm vi cơ sở lao động;
 • Tổ chức huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động;
 • Kiểm tra về an toàn – vệ sinh lao động theo định kỳ ít nhất 1 tháng/1 lần các bộ phận sản xuất và những nơi có các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • Kiểm tra môi trường lao động, an toàn thực phẩm (nếu đơn vị tổ chức bữa ăn công nghiệp); theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe lao động. 

     Đề xuất, tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn-vệ sinh lao động trong phạm vi cơ sở lao động theo quy định:

     Đề xuất với người sử dụng lao động biện pháp khắc phục các tồn tại về an toàn – vệ sinh lao động. 

Nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty

Nhiệm vụ ban an toàn lao động trong công ty

     3. Tổ chức bộ phận an toàn vệ sinh lao động

     Căn cứ theo Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động quy định:

    Thứ nhất: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây: 

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách. 

    Thứ hai: Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động, phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 2 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách. 

     Thứ ba: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

 • Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; 
 • Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở; 
 • Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

     Như vậy, bạn được bổ nhiệm làm cán bộ bán chuyên trách trong ban an toàn lao động tại công ty. Vậy bạn có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy chế, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ; … 

      Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về nhiệm vụ ban an toàn trong lao động công ty như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về nhiệm vụ ban an toàn trong lao động công ty hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.