Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh

Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu: 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu. Các đối tượng được miễn thu ...

MỨC THU PHÍ KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI

Kiến thức của bạn:

    Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến thức  của Luật sư:

     Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 52/2016 QĐ-UBND quyết định mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Nội dung tư vấn

     Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 52/2016. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 về mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định về mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai.

   1. Đối tượng áp dụng thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh.

     Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (ngoài tư liệu đo đạc bản đồ: sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai và bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố.

   2. Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh.

– Mức thu: 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu.

phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai

Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai

    3. Đối tượng miễn thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh.

– Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và đất đai thuộc phạm vi quản lý.

– Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của mình.

    4. Tỷ lệ để lại phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh.

     Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố tổ chức thu và được giữ lại 90% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về lĩnh vực đất đai quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.