Mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên tập sự theo quy định

Mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên tập sự   Câu hỏi của bạn:      Giáo viên hưởng chế độ tập sự hưởng 85% mức lương được ghi trong Quyết định tuyển dụng, (Ví dụ: giáo viên tuyển dụng có bằng trung cấp sẽ hưởng 85% của hệ số lương 1.86 tức hệ […]

Mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên tập sự

 

Câu hỏi của bạn:

     Giáo viên hưởng chế độ tập sự hưởng 85% mức lương được ghi trong Quyết định tuyển dụng, (Ví dụ: giáo viên tuyển dụng có bằng trung cấp sẽ hưởng 85% của hệ số lương 1.86 tức hệ số lương tập sự là 1,581) Khi báo hệ số lương 1,581 thì bảo hiểm xã hội sẽ không chấp nhận báo hệ số lương tập sự 1,581 mà phải báo hệ số lương hưởng 100% là hệ số lương 1,86. Như vậy bảo hiểm xã hội thu như vậy có đúng không và căn cứ vào văn bản nào để thu như vậy. Xin nhờ Luật sư tư vấn giùm! Trân trọng cám ơn!

Câu trả lời của luật sư:

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên

     1. Giáo viên tập sự có được đóng bảo hiểm xã hội không?

      Điểm c Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

      “c) Cán bộ, công chức, viên chức;”

      Khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

      “3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.”

      Theo quy định, người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm cán bộ, công chức, viên chức,… Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị,….

      Như thông tin bạn trình bày, bạn là giáo viên tập sự tại đơn vi sự nghiệp hưởng lương theo hệ số lương. Như vậy, trong trường hợp này, bạn thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên

Mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên

     2. Mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên tập sự theo quy định

     Khoản 1 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.”

     Khoản 1 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     “1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

     a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

     b) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.”

     Khoản 1 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     “1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).”

     Theo quy định pháp luật, đối với cán bộ, công chức, viên chức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức 8% quỹ tiền lương + 1,5% bảo hiểm y tế có thể cộng thêm 1% bảo hiểm thất nghiệp (nếu có). Đối với đơn vị sự nghiệp công lập phải nộp bảo hiểm xã hội với mức 17% + 3% bảo hiểm y tế + 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  có thể cộng thêm 1% bảo hiểm thất nghiệp (nếu có) dựa trên quỹ tiền lương. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức được tính trên mức tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

     Như thông tin bạn trình bày, bạn là giáo viên tập sự, theo quyết định tuyển dụng của bạn, mức lương bạn được hưởng là 85% mức lương theo hệ số 1.86, thực lĩnh của bạn là 1.581. Đối với thời gian tập sự này, căn cứ vào quyết định tuyển dụng để xác định thời gian tập sự, mức lương + phụ cấp khi tập sự,… để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, trong thời gian bạn tham gia tập sự, thì mức đóng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương bạn thực lĩnh. Nếu cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số lương 1.86 thì bạn có thể yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội giải trình bằng văn bản là căn cứ vào văn bản pháp luật nào để tính mức đóng đó.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên về mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo