Mức bồi thường chi phí di chuyển tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất

Mức bồi thường chi phí di chuyển tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất. Theo quy định tại điều 91 Luật đất đai năm 2013, khi nhà nước thu hồi đất mà phải

MỨC BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TẠI HẢI DƯƠNG

Kiến thức của bạn:

Mức bồi thường chi phí di chuyển tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về mức bồi thường chi phí di chuyển tại Hải Dương:

1. Nguyên tắc bồi thường chi phí di chuyển

     Theo quy định tại điều 91 Luật đất đai năm 2013, khi nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt. Trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình, tổ chức phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt.

     Mức bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất bị thu hồi quy định.

     Mức bồi thường chi phí di chuyển tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại điều 12 quyết định 37/2014/QĐ-UBND như sau:

2. Hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở

     Hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở được bồi thường theo các mức sau:

  • Di chuyển chỗ ở trong phạm vi thửa đất còn lại của gia đình do phải làm lại nhà ở: 2.500.000đ/hộ;
  • Di chuyển chỗ ở trong phạm vi xã, phường, thị trấn: 3.500.000đ/hộ;
  • Di chuyển chỗ ở sang xã, phường, thị trấn khác trong phạm vi huyện, thành phố: 4.500.000đ/hộ;
  • Di chuyển sang huyện, thành phố khác trong phạm vi tỉnh và các địa phương khác: 5.500.000đ/hộ;
  • Trường hợp đặc biệt Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng lập phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho từng trường hợp cụ thể.
Mức bồi thường chi phí di chuyển tại Hải Dương

Mức bồi thường chi phí di chuyển tại Hải Dương

3. Đối với tổ chức hộ gia đình cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất không phải là đất ở

     Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất không phải là đất ở mà phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và tài sản hợp pháp có thể tháo dời và di chuyển được thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ biên bản điều tra hiện trạng có trách nhiệm lập dự toán chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt lại (bao gồm cả mức thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất), trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về mức bồi thường chi phí di chuyển tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.