• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Luật đất đai 2024 có hiệu lực sẽ kéo theo nhiều thay đổi về giá đất và bảng giá đát như: giá đất được xác định theo nguyên tắc thị trường, bổ sung thêm 5 trường hợp áp dụng bảng giá đất...

  • Một số điểm mới về giá đất theo Luật đất đai 2024
  • điểm mới về giá đất
  • Pháp Luật Đất Đai
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

1. Bảng giá đất là gì?

     Bảng giá đất là bảng tập hợp giá của các loại đất theo khu vực, vị trí hoặc theo từng thửa đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành dựa trên những nguyên tắc và phương pháp do pháp luật quy định và sau khi được Hội đồng dân dân cấp tỉnh thông qua để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

     Kể từ ngày 01/7/2024 khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực sẽ kéo theo nhiều thay đổi về giá đất và bảng giá đất so với quy định tại Luật đất đai 2013.

     Dưới đây là một số nội dung chi tiết về những thay đổi về bảng giá đất tại luật đất đai 2024.

2. Nguyên tắc định giá đất

     Về nguyên tắc định giá đất được quy định tại Luật đất đai 2024 đã có sự thay đổi lớn so với Luật đất đai 2013.

     Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 158 Luật đất đai 2024 thì phương pháp định giá đất là theo nguyên tắc thị trường.

     Còn theo điểm b Khoản 1 Điều 112 Luật đất đai 2013 thì một trong những nguyên tắc định giá đất là phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất.

     Thực tế hiện nay cho thấy giá đất trên thị trường có sự chênh lệch tương đối lớn so với giá đất được quy định trong bảng giá đất, có những khu vực giá đất giao dịch trên thị trường cao gắp 2-3 lần giá đất trong bảng giá đất. Do đó, khi bảng giá đất mới được ban hành theo quy định tại Luật đất đai 2024 theo nguyên tắc thị trường sẽ làm cho giá đất trong bảng giá đất tăng theo, từ đó các nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước cũng tăng theo giá đất trong bảng giá đất.

3. Các trường hợp áp dụng bảng giá đất

     Tại Khoản 1 Điều 159 Luật đất đai 2024 quy định có 11 trường hợp áp dụng bảng giá đất đó là:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm;

c) Tính thuế sử dụng đất;

d) Tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

đ) Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

e) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

g) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

h) Tính tiền sử dụng đất. tiền thuê đât khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

i) Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

k) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

l) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

     Trong khi đó, Tại Khoản 2 điều 114 Luật đất đai 2013 quy định, có 6 trường hợp áp dụng bảng giá đất để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, đó là các trường hợp tại điểm a, c, đ, e, g và trường hợp tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

4. Chu kỳ của bảng giá đất theo Luật đất đai 2024

     Theo Khoản 1 Điều 114 Luật đất đai 2013, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và được công bố công khai và ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

     Còn tại Khoản 3 Điều 159 Luật đất đai 2024 quy định:

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

     Như vậy, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 là ngày bắt đầu áp dụng bảng giá đất mới và chu kỳ của bảng g iá đất là được ban hành hàng năm thay vì áp dụng chu kỳ 05 năm như quy định tại Luật đất đai 2013.

5. Chuyên mục hỏi đáp:

Câu hỏi 1: Giá đất mới được áp dụng từ thời gian nào?

     Sau khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực, giá đất được ban hành theo Luật đất đai 2013 vẫn được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 và kể từ ngày 01/01/2026 sẽ áp dụng giá đất theo bảng giá đất mới theo Luật đất đai 2024.

Câu hỏi 2: Tính tiền bồi thường khi thu hồi đất theo giá đất trong bảng giá đất có đúng không?

     Theo quy định tại Luật đất đai 2024, giá đất trong bảng giá đất không được làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178