Một bên ký công chứng hợp đồng ủy quyền có được không?

Một bên ký công chứng hợp đồng ủy quyền có được không .... hợp đồng ủy quyền thụ ủy là gì ... ký hợp đồng ủy quyền vắng mặt như thế nào?

MỘT BÊN KÝ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi lên phòng công chứng thành phố làm giấy tờ ủy quyền đất nhưng họ chỉ làm bên ủy quyền ký và bên được ủy quyền không ký. Vậy Luật sư cho tôi hỏi một bên ký công chứng hợp đồng ủy quyền có được không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

    1. Hợp đồng ủy quyền là gì? Có bắt buộc phải công chứng hợp đồng ủy quyền không?

     Điều 562 Bộ luật dân sự 2015 đưa ra định nghĩa như sau: “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

     Như vậy, bản chất của hợp đồng ủy quyền là một giao dịch dân sự, theo đó bên được ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền để thực hiện các công việc theo phạm vi ủy quyền.

     Hiện nay, trong BLDS cũng như Luật công chứng 2014 không có quy định về các trường hợp bắt buộc phải công chứng hợp đồng ủy quyền. Do đó, việc công chứng hợp đồng ủy quyền do nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên.

    Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn lập hợp đồng ủy quyền thực hiện công việc đối với tài sản là đất đai, trên thực tế, đối với các trường hợp này, hợp đồng ủy quyền thường phải công chứng.

    2. Một bên ký công chứng hợp đồng ủy quyền có được không?

     Việc công chứng hợp đồng ủy quyền được quy định tại Điều 55 Luật công chứng 2014 như sau:

     “1. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

     2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.”

     Như vậy, về nguyên tắc, khi đi công chứng hợp đồng, văn bản, các bên tham gia giao kết hợp đồng phải cùng nhau đến và ký tên vào hợp đồng, văn bản tại văn phòng công chứng.

     Tuy nhiên, đối với hợp đồng ủy quyền bên ủy quyền và bên được ủy quyền không bắt buộc phải cùng nhau đến văn phòng công chứng mà có thể ủy quyền vắng mặt hay còn gọi là ủy quyền thụ ủy theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật công chứng.

     Ngoài ra, trên thực tế có tồn tại hình thức giấy ủy quyền, là hành vi pháp lý đơn phương, có thể không cần chữ ký của bên được ủy quyền mà chỉ cần chữ ký của bên ủy quyền. Do đó, bạn cần xác định cụ thể vấn đề của mình thuộc trường hợp nào trong các trường hợp trên.

    Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về lĩnh vực đất đai quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.