Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC: Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC: Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất. Nghĩa vụ tài...

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC: Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất

Cục Thuế:………………
Chi cục Thuế:…………
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ………..…….

………., ngày…….. tháng ……. năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất

     Căn cứ số liệu về nghĩa vụ về tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân do cơ quan thuế đang theo dõi, quản lý trên sổ theo dõi nợ tiền sử dụng đất và tình hình thanh toán nợ của người sử dụng đất.

     (1) Cục Thuế/ Chi cục Thuế < Tên cơ quan thuế> xác nhận <tên người sử dụng đất> đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tại Cục Thuế/ Chi cục Thuế <Tên cơ quan thuế> đến ngày ….. tháng …… năm …..

     Hoặc: (2) Cơ quan thuế không xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế theo yêu của <người sử dụng đất> do số liệu của người sử dụng đất không khớp đúng với số liệu cơ quan thuế đang quản lý. Đề nghị người sử dụng đất liên hệ với cơ quan thuế để đối chiếu số liệu trước khi xác nhận.

     Người sử dụng đất cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ: <Tên cơ quan thuế, bộ phận phòng, bạn có thể liên hệ>

     Địa chỉ: < số nhà, đường phố…>

     Số điện thoại: E-mail:

     Cơ quan thuế thông báo để người sử dụng đất biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– <Tên, địa chỉ của người sử dụng đất>;

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất;
– <Tên các bộ phận có liên quan>;
– Lưu: VT; KK&KTT.

<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ HOẶC TUQ>

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC

     Trên đây là Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC: Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất

. Bạn có thể tải trực tiếp tại link dưới đây:

>>> Tải mẫu số 04 ban hành kèm theo thông tư 76/2014/NĐ-CP: Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất

     Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC: Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.