Luật sư cần làm gì khi bào chữa cho pháp nhân thương mại trong vụ án hình sự

Luật sư cần làm gì khi bào chữa cho pháp nhân thương mại trong vụ án hình sự? Luật sư cần tuân thủ nguyên tắc khi tiếp xúc với khách hàng và những nội dung:

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Luật sư cần làm gì khi bào chữa cho pháp nhân thương mại khi tiếp nhận yêu cầu bào chữa cho pháp nhân thương mại bị truy cứu TNHS? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     BLHS 2015 lần đầu tiên quy định pháp nhân thương mại (PNTM) cũng có thể là chủ thể của tội phạm, do vậy PNTM cũng là một trong những đối tượng khách hàng cần Luật sư bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi khi tham gia tố tụng hình sự.

     Khi tiếp nhận yêu cầu bào chữa cho PNTM bị truy cứu TNHS, bên cạnh những nội dung mang tính nguyên tắc khi tiếp xúc với khách hàng, Luật sư cần quan tâm thêm đến những nội dung sau đây:

Thứ nhất, về người đại diện của PNTM:

     Mọi hoạt động tố tụng của PNTM bị truy cứu TNHS được thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (người đại diện). Pháp nhân phải cử và bảo đảm cho người đại diện của mình tham gia đầy đủ các hoạt động tố tụng. Vì vậy, khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng là PNTM bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cần quan tâm trước hết đến vấn đề người đại diện tham gia tố tụng. Trong trường hợp người đại diện cũng bị khởi tố, điều tra, bị tạm giam hoặc không thể tham gia tố tụng được thì cần tư vấn để Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của pháp nhân chuẩn bị các thủ tục cử hoặc lựa chọn người khác làm người đại diện cho pháp nhân tham gia tố tụng. Việc pháp nhân cử hoặc thay đổi người đại diện phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Thứ hai, trao đổi, tư vấn cho khách hàng những việc cần thực hiện:

  • Luật sư cần trao đổi, tư vấn cho khách hàng các quy định đặc thù trong việc truy cứu TNHS đổi với PNTM, đặc biệt là việc PNTM chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân của những cá nhân liên quan đến hành vi phạm tội của PNTM.
  • Luật sư cần hướng dẫn người đại diện tham gia tố tụng gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan tiến hành tố tụng các thông tin cá nhân của người đó (như họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email) để tiện liên hệ. Luật sư cũng cần tư vấn cho họ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.
  • Do người tiếp xúc lần đầu với Luật sư có thể không phải là người đại diện hoặc tuy là người đại diện nhưng khoản thù lao Luật sư sẽ do pháp nhân chỉ trả nên nhất thiết phải thông báo bằng văn bản cho pháp nhân (bằng hình thức Thư báo giá hoặc Thư thông báo giá dịch vụ pháp lý…) về mức thù lao Luật sư và tóm tắt các công việc mà Luật sư sẽ thực hiện để bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi khi tham gia tố tụng hình sự.

    Sau mỗi đợt thanh toán thù lao Luật sư cần thực hiện đầy đủ việc cung cấp chứng từ, hóa đơn VAT cho khách hàng theo đúng quy định về chế độ kế toán, thuế.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về vấn đề Luật sư cần làm gì khi bào chữa cho pháp nhân:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về bào chữa cho PNTM bị truy cứu TNHS như cách thức bào chữa, thù lao bào chữa… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Chuyên viên: Nguyễn Kiều