Làm thế nào nhận bảo hiểm xã hội một lần khi ra nước ngoài làm việc?

Làm thế nào để được nhận bảo hiểm xã hội một lần? em đã đóng bảo hiểm xã hội nghỉ việc được hơn 1 năm và giờ đi ra nước ngoài làm việc...

NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Câu hỏi của bạn

     Cho em hỏi là bảo hiểm xã hội của mình để bao lâu mới hết hạn. Vì bảo hiểm xã hội của em đã nghỉ việc tại công ty hơn 1 năm rồi. Nhưng hiện tại em đang làm việc bên Đài Loan nên không thể đến trung tâm để làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội. Khi làm thủ tục thì khoảng bao lâu mới nhận được bảo hiểm xã hội một lần. Và có thể ủy quyền lại cho cha ruột nhận dùm không?

Câu trả lời của bạn:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nhận bảo hiểm xã hội một lần

1. Điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần

Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần như sau:

     Thứ nhất: Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc đối với trường hợp nghỉ đủ tuổi hưởng lương hưu đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà chưa đóng đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

     Thứ hai: Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

     Thứ ba: Ra nước ngoài để định cư; 

     Thứ tư: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; 

    Theo đó, người lao động thuộc các trường hợp nêu trên được quyền yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần.

   Bên cạnh đó theo khoản 1 điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động: “Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

    Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần”.

    Theo quy định pháp luật, khi người lao động thuộc một trong những trường hợp nêu trên có nguyện vọng nhận bảo hiểm xã hội một lần thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết chế độ này cho người lao động. Trong trường hợp của bạn, bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội và nghỉ việc được hơn 1 năm, giờ bạn ra nước ngoài làm việc như vậy bạn đã đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên còn phải xét xem bạn đã nghỉ việc được bao lâu và bạn có tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa hay không. Nếu bạn đã nghỉ việc và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì bạn được nhận bảo hiểm xã hội một lần với điều kiện thời gian nghỉ việc của bạn từ đủ 1 năm trở lên.

Nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nhận bảo hiểm xã hội một lần

2. Thời gian và mức nhận bảo hiểm xã hội một lần

     Thời gian nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại khoản 4 điều 110 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

     “4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

     Như vậy, sau khi bạn hoàn tất hồ sơ hợp lệ thì bạn sẽ nhận được tiền bảo hiểm chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm nhận được hồ sơ hợp lệ.

     Mức được nhận bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

     Thứ nhất, trước năm 2014 thì mức hưởng sẽ là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

     Thứ haitừ năm 2014 trở đi thì mức hưởng sẽ là 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện được tính tương tự đối với mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần với người tham gia bảo hiểm bắt buộc.

     Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về cách tính thời gian hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

     “4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

     Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

     Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện tại thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tính như sau:

     Trước năm 2014:Mức hưởng = 1,5 X mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

     Sau năm 2014: Mức hưởng = 2 X mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

     Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội = tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội : số tháng đóng bảo hiểm xã hội

3. Có được ủy quyền cho cha mẹ nhận bảo hiểm xã hội một lần?

     Khoản 4 điều 3 quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định”

     “4. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hưởng BHXH, quy trình luân chuyển hồ sơ, lưu trữ hồ sơ hưởng BHXH thực hiện theo quy định hiện hành về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN và lưu trữ hồ sơ BHXH.

     Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện, người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, người đề nghị hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát và thân nhân người lao động nêu trên có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Khi nhận kết quả giải quyết thì phải trực tiếp nhận, trường hợp không đến nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết hưởng BHXH.

     Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hưởng BHXH, luân chuyển hồ sơ, lưu trữ hồ sơ hưởng BHXH, chi trả các chế độ BHXH cho phù hợp, đảm bảo người hưởng chế độ BHXH phải được nhận đầy đủ quyền lợi, thuận lợi, đúng thời hạn quy định trong luật BHXH 2014.

     Theo đó, bạn có thể ủy quyền cho cha của bạn nhận kết quả giải quyết nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên trường hợp của bạn, bạn ra nước ngoài làm việc, việc ra nước ngoài làm việc và việc ra nước ngoài định cư là khắc nhau vì vậy hồ sơ để ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội một lần như sau:

     – Sổ bảo hiểm xã hội;

     – Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB);

     – Văn bản ủy quyền theo quy định;

     – Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu của cha bạn (bản sao có chứng thực);

     – Chứng minh nhân dân của bạn.

     Để được tư vấn vấn chi tiết về nhận bảo hiểm xã hội một lần quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.