Hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác nơi làm việc

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác nơi làm việc, em làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Nam Định,...

HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƠI KHÁC

Câu hỏi của bạn:

     Em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh được 4 năm, vì lí do gia đình em xin nghỉ việc, em cầm sổ bảo hiểm xã hội và quyết định nghỉ việc về Nam Định để nộp có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không và nộp ở đâu Nam Định?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
  • Luật việc làm 2013

Nội dung tư vấn về hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại điều 49 Luật việc làm 2013:

     Thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

     – Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

     – Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

     Thứ hai, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với các trường hợp: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hay hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn ( điểm a, b khoản 1 điều 43 Luật việc làm 2013); đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp: hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;

     Thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật;

    Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp sau:

    – thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

    – đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

    – chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trại giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

    – bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù;

    – ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

    – chết.

     Theo đó, nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 4 năm đồng thời đáp ứng các điều kiện trên thì bạn có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó trong thời hạn 3 tháng từ ngày nhận quyết định thôi việc bạn phải nộp hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm tìm kiếm việc làm nơi thuận tiện với bạn nhất.

2. Hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác nơi làm việc

 Khoản 1, Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

     ” 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

     Như vậy, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; người lao động có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có thể nộp một bộ hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

     Theo đó nếu bạn chưa nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm thì bạn có thể chọn bất cứ trung tâm dịch vụ việc làm nào thuận tiện với bạn để nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.Tức là bạn có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác. Cụ thể bạn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác cụ thể là tại Nam Định.

     Tuy nhiên, nếu bạn đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm và đã hưởng ít nhất một tháng bảo hiểm thất nghiệp mà muốn thay đổi nơi hưởng là Nam Định. Để bạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác bạn phải thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1; Điều 22; Nghị định 28/2015:

     ” 1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác

3. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác

 Làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác bạn phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Trường hợp người lao động chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     Trong trường hợp bạn chưa làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và chưa hưởng ít nhất một tháng trợ cấp thất nghiệp thì theo quy định tại Điều 16; Nghị định 28/2015 thì hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

     “Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

    1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

     2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

     a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

     b) Quyết định thôi việc;

     c) Quyết định sa thải;

     d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

     đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

     3. Sổ bảo hiểm xã hội.

     Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

     Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan; đơn vị; doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.”

     Như vậy; hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác trong trường hợp này sẽ bao gồm 3 loại giấy tờ chính: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (như hợp đồng lao động làm việc đã hết hạn; quyết định thôi việc; quyết định sa thải;…) và sổ bảo hiểm xã hội. Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ; bạn mang hồ sơ gửi lên trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ở đây cụ thể bạn cần nộp tại trung tâm tìm kiếm việc làm tỉnh Nam Định nơi gần với bạn nhất.

  • Trường hợp bạn đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương nơi đang làm việc nay muốn hưởng tại Nam Định

     Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác trong trường hợp này được quy định cụ thể tại Điều 22; Thông tư 28/2015. Theo đó:

     Trước hết; bạn phải nộp đề nghị chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp và gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

    Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được đề nghị của bạn; trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

     + Đề nghị chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động;

     + Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

     + Bản chụp quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

     + Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề; quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; quyết định tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (nếu có);

     + Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có); các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

     Sau đó; khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp; bạn phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

      Ngoài ra; trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp; bạn phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

     Để được tư vấn chi tiết về hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở nơi khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao đông miễn phí 24/7: 1900 6500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.
    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.