Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch và nội dung thẩm định quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch và nội dung thẩm định quy hoạch được quy định tại Điều 32 và Điều 33 Luật quy hoạch 2017, cụ thể:

HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH

Kiến thức của bạn:

Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch và nội dung thẩm định quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật quy hoạch 2017;

Nội dung kiến thức về hồ sơ trình thẩm định quy hoạch:

1. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch

     Điều 32 Luật quy hoạch 2017 quy định hồ sơ trình thẩm định quy hoạch gồm các tài liệu chủ yếu sau đây:

 • Tờ trình;
 • Báo cáo quy hoạch;
 • Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch;
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;
 • Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
 • Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

     Hội đồng thẩm định quy hoạch chỉ tổ chức thẩm định khi nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định có quyền yêu cầu cơ quan trình thẩm định quy hoạch cung cấp thêm thông tin, giải trình về các nội dung liên quan.

Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch

Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch

2. Nội dung thẩm định quy hoạch

     Căn cứ quy định tại Điều 33 Luật quy hoạch 2017, nội dung thẩm định quy hoạch tập trung vào các vấn đề sau đây:

 • Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt;
 • Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại Điều 16 của Luật này;
 • Việc tích hợp các nội dung quy hoạch do Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan được phân công thực hiện;
 • Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Mục 2 Chương IIcủa Luật này.

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ trình thẩm định quy hoạch và nội dung thẩm định quy hoạch quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!