Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Trợ cấp thất nghiệp được nhận một lần không và quy trình nhận trợ cấp thất nghiệp

     HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH

Câu hỏi của bạn về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định

      Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi hồ sơ để lãnh bảo hiểm thất nghiệp 1 lần cần những giấy tờ gì và thực hiện thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định 

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định 

2. Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Theo quy định tại điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

     Như vậy khi đáp ứng đủ điều hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần chuẩn bị những giấy tờ trên nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên trợ cấp thất nghiệp hiện nay sẽ hưởng theo hàng tháng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần. Vì vậy sau khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng bạn vẫn cần đi khai báo tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định

2.2. Quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp bạn cần thực hiện các bước sau:

     – Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu bạn chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định thôi việc; Sổ bảo hiểm xã hội; Chứng minh nhân dân; Ảnh 3×4 hoặc ảnh 4×6 cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

     – Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, bạn chưa tìm được việc làm thì trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho bạn.

+ Trường hợp bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

      – Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho bạn kèm theo thẻ bảo hiểm y tế

+ Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn. Từ tháng thứ 2 bạn cần đến khai báo tìm kiếm việc làm theo ngày hẹn ghi trong phụ lục thông tin về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng để tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn làm theo các bước trên để được cơ quan bảo hiểm xã hội hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

      KẾT LUẬN: Như vậy, hiện nay chế độ trợ cấp thất nghiệp không được hưởng một lần mà hưởng theo chế độ hàng tháng. Mỗi tháng bạn cần đi khai báo tìm kiếm việc làm một lần theo đúng ngày hẹn của trung tâm dịch vụ việc làm. Khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần nộp hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 3 tháng tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

       Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương