Hình thức khoán và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

Hình thức khoán rừng và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước được quy định tại Điều 5 và Điều 7 Nghị định 168/2016/NĐ-CP, cụ thể:

HÌNH THỨC KHOÁN RỪNG

Kiến thức của bạn:

Hình thức khoán rừng và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

Nội dung kiến thức:

1. Hình thức khoán rừng

     Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 168/2016/NĐ-CP, việc khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước được thực hiện theo hai hình thức: khoán công việc, dịch vụ và khoán ổn định, cụ thể:

1.1 Khoán công việc, dịch vụ

  • Khoán trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng đối với diện tích quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.
  • Khoán sản xuất kinh doanh theo năm hoặc theo thời vụ thu hoạch đối với vườn cây và mặt nước trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

2.2 Khoán ổn định

  • Khoán khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên theo biện pháp kỹ thuật lâm sinh. Không áp dụng hình thức khoán này trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng.
  • Khoán theo chu kỳ cây trồng, vật nuôi hoặc chu kỳ sản xuất kinh doanh đối với diện tích rừng trồng, vườn cây, mặt nước thực hiện khoán.
hình thức khoán rừng

hình thức khoán rừng

2. Hồ sơ khoán rừng

2.1 Hồ sơ khoán đối với khoán công việc và dịch vụ: Hợp đồng khoán.

2.2 Hồ sơ khoán ổn định theo chu kỳ sản xuất kinh doanh

  • Hồ sơ nhận khoán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

Điểm b Khoản 2 Điều 7 quy định:

b) Hồ sơ nhận khoán

     Đề nghị nhận khoán: Đối với cá nhân, hộ gia đình theo Mẫu số 02; cộng đồng dân cư thôn theo mẫu số 03.

     Biên bản họp thôn (đối với cộng đồng dân cư thôn): Gồm nội dung thng nhất đề nghị nhận khoán; cử người đại diện giao kết hợp đồng.

     Bản sao chụp sổ hộ khẩu; giấy chứng nhận hộ nghèo. Đối với cộng đồng dân cư thôn gồm danh sách các thành viên và bản sao chụp sổ hộ khu của các cá nhân và hộ gia đình trong cộng đồng

  • Hợp đồng khoán.
  • Sơ đồ khu vực có diện tích thực hiện khoán. Trong đó, thể hiện rõ vị trí, ranh giới và hiện trạng diện tích khoán.
  • Biên bản giao, nhận khoán.
  • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

2.3 Hồ sơ khoán được lưu giữ tại bên khoán và nhận khoán.

     Để được tư vấn chi tiết về hình thức khoán rừng và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!