Hình phạt cho hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19 theo quy định pháp luật

Hình phạt là hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng quy định của pháp luật đối ...

Hình phạt cho hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19

Câu hỏi của bạn về Hình phạt cho hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19

     Chào luật sư, theo công văn số 45/TANDTC-PC về bệnh dịch Covid-19 thì hình phạt nào sẽ được áp dụng cho hành vi làm lây lan bệnh dịch Covid-19?

     Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về Hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hình phạt áp dụng cho hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19, với câu hỏi trên chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về như sau:

1. Cơ sở pháp lý về Hình phạt cho hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19

2. Nội dung tư vấn về Hình phạt cho hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về Hình phạt cho hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19. Cụ thể bạn muốn biết các hành vi và các biện pháp xử lý như thế nào? Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Yếu tố cấu thành tội phạm của hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19

  • Khách thể của tội phạm: Quan hệ xã hội bị xâm phạm trong trường hợp này là tính mạng con người.
  • Mặt khách quan của tội phạm: Là các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội như các hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly, không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối,… hậu quả gây ra cho xã hội làm lây lan dịch bệnh Covid 19 và gây hoang mang tâm lý cho toàn xã hội.
  • Mặt chủ quan của tội phạm: là những biểu hiện bên trong của tội phạm, là thái độ tâm lý của tội phạm là lỗi cố ý, mục đích nhằm trốn tránh việc cách ly.
  • Chủ thể của tội phạm: Là những người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự có hành vi làm trái với quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid 19 lây lan.

2.2. Các hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19

     Căn cứ theo mục 1.1 Công văn 45/TANDTC-PC về xét xử tội phạm liên quan đến Covid – 19 quy định:

 1.1. Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người:

a) Trốn khỏi nơi cách ly;

b) Không tuân thủ quy định về cách ly;

c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

     Vậy các hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid – 19 gây nguy hiểm cho người khác bao gồm các hành vi sau: Trốn khỏi nơi cách ly; Không tuân thủ quy định về cách ly; Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Trang chủ - Cổng thông tin Bộ Y tế

2.3. Áp dụng hình phạt và biện pháp tư pháp đối với hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19

     Căn cứ theo mục 2 Công văn 45/TANDTC-PC về xét xử tội phạm liên quan đến Covid – 19 quy định:

2. Hướng dẫn về áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp

2.1. Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng (như làm lây lan dịch bệnh cho từ 02 người trở lên, làm chết người…).

2.2. Áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp phạm tội chưa gây ra hậu quả hoặc gây hậu quả ít nghiêm trọng (như chưa làm lây lan dịch bệnh).

2.3. Ngoài việc áp dụng hình phạt chính, Tòa án xem xét áp dụng hình phạt bổ sung và biện pháp tư pháp theo quy định ca Bộ luật Hình sự.

     Như vậy, các hình phạt và các biện pháp tư pháp được áp dụng đối với các hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19 gây nguy nhiểm cho người khác bao gồm:

     1. Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng (như làm lây lan dịch bệnh cho từ 02 người trở lên, làm chết người…).

     2. Áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp phạm tội chưa gây ra hậu quả hoặc gây hậu quả ít nghiêm trọng (như chưa làm lây lan dịch bệnh).

     3. Ngoài việc áp dụng hình phạt chính, Tòa án xem xét áp dụng hình phạt bổ sung và biện pháp tư pháp theo quy định ca Bộ luật Hình sự

     Như vậy, với các hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19 gây nguy nhiểm cho người khác mà hình phạt sẽ được áp dụng tương ứng với hành vi phạm tội đó. Và các hình phạt là hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp phạm tội chưa gây ra hậu quả hoặc gây hậu quả ít nghiêm trọng. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Hình phạt cho hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid 19, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com . Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./

Chuyên viên: Ngọc Hải