Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

Nội dung và phạm vi ủy quyền quản lý nhà ở. Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở của bên ủy quyền và bên được ủy quyền

ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ Ở

Kiến thức của bạn

   Ủy quyền quản lý nhà ở.

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức ủy quyền quản lý nhà ở

     1. Nội dung, phạm vi ủy quyền quản lý nhà ở

     Nội dung và phạm vi ủy quyền quản lý nhà ở quy định tại điều 155 Luật nhà ở 2014 như sau:

     “1. Ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc quản lý, sử dụng nhà ở trong thời hạn được ủy quyền. Việc ủy quyền quản lý nhà ở chỉ được thực hiện đối với nhà ở có sẵn.

     2. Nội dung, thời hạn ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở do các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng ủy quyền; nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền.

     3. Bên ủy quyền quản lý nhà ở phải trả chi phí quản lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”

Ủy quyền quản lý nhà ở

Ủy quyền quản lý nhà ở

     2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

     Bên ủy quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 158 Luật nhà ở như sau:

  • Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì bên ủy quyền không phải báo trước cho bên được ủy quyền biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải thanh toán cho bên được ủy quyền chi phí quản lý tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho bên được ủy quyền;
  • Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì bên ủy quyền phải thông báo cho bên được ủy quyền biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

     Khoản 2 điều 158 Luật nhà ở quy định các trường hợp bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền như sau:

  • Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì không phải báo trước cho bên ủy quyền biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền (nếu có);
  • Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì phải thông báo cho bên ủy quyền biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

     Bên ủy quyền và bên được ủy quyền phải thông báo cho bên thứ ba có liên quan biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về ủy quyền quản lý nhà ở, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn..

     Trân trọng./.