Đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn như thế nào theo quy định hiện hành

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn như thế nào theo quy định hiện hànhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn2 Nội dung tư vấn về đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn2.1      1. Quy […]

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn như thế nào theo quy định hiện hành
Đánh giá bài viết

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn

Câu hỏi của bạn:

     Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động như thế nào ạ? Công ty có những lý do như thế nào là phù hợp để có thể tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động ạ?

     Ví dụ: Em là lao động đã ký hợp đồng dài hạn mà phía Công ty đơn phương muốn chấm dứt HĐLĐ với Em thì Em sẽ được hưởng những quyền lợi như thế nào?

     Công ty có thể đưa ra những lý do gì được coi là phù hợp, hợp pháp để có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động ạ? Hoặc là phía Công ty không có lý do chính đáng để chấm dứt HĐLĐ, đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như thế nào ạ?

Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn

     1. Quy định của pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn của doanh nghiệp

     Theo Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

     Thứ nhất, người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

     Khoản 1 Điều 12 Nghị định 05/2015/NĐ-CP đã giải thích quy định trên như sau: “Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. “.

     Thứ hai, người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

     Thứ ba, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

     Thứ tư, người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

     Với câu hỏi của bạn, để đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn, công ty phải thông báo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày (điểm a Khoản 2 Điều 38 bộ luật Lao động 2012). Nếu công ty chứng minh được lỗi của người lao động thuộc một trong bốn căn cứ nêu trên thì công ty sẽ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn với người lao động và khi đó quyền lợi của người lao động trong trường hợp này sẽ là:

     – Người lao động sẽ được nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 bộ luật Lao động 2012

     – Người lao động sẽ được thanh toán nốt tiền lương, được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động (Điều 47 bộ luật Lao động 2012)

     – Nếu công ty vi phạm  quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước (Khoản 5 Điều 42 bộ luật Lao động 2012). 

     Chỉ khi người lao động vi phạm những lỗi trên thì công ty mới có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động mà không được phép tự đưa ra những lý do hợp lý để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn

đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn

     2. Quyền lợi của NLĐ khi bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật

     Theo Điều 42 bộ luật Lao động 2012, NLĐ có những quyền lợi sau khi bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật:

      Được nhận trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và được trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

     Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

     Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

     Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.