Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi nào?

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài2 Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài3 Nội dung tư vấn: Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài4 1. Đình chỉ giải quyết tranh […]

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi nào?
Đánh giá bài viết

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Kiến thức cho bạn

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Kiến thức của Luật sư

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn: Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

     Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có thể bị đình chỉ nếu thuộc một trong số các trường hợp được quy định tại điều 59. Nếu thông qua phiên họp giải quyết tranh chấp mà các bên chấp nhận hòa giải thì Hội đồng giải quyết tranh chấp sẽ thực hiện công nhận hòa giải thành; việc công nhận này sẽ có giá trị bắt buộc đối với các bên.

1. Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài chỉ bị đình chỉ nếu thuộc trường hợp luật định như sau:

Thứ nhất, Vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết trong các trường hợp sau đây:

  • Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;
  • Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó;
  • Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp;
  • Các bên thoả thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;
  • Tòa án đã quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Luật này.

Thứ hai, Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trường hợp Hội đồng trọng tài chưa được thành lập thì Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

Thứ ba, Khi có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp, các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này.

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

2. Hòa giải, công nhận hòa giải thành khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Theo quy định tại điều 58 luật trọng tài thương mại 2010, việc hòa giải, công nhận hòa giải thành của Hội đồng trọng tài khi thông qua phiên họp giải quyết tranh chấp mà các bên đã thống nhất việc thực hiện theo hòa giải, thỏa thuận đã ghi nhận trong phiên họp đó. Cụ thể:

  • Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

=> Như vậy, cũng tương tự như giải quyết tranh chấp bằng con đường Tòa án nhân dân, Hội đồng trọng tài có thể công nhận việc hòa giải thành giữa các bên tranh chấp trước khi ra phán quyết trọng tài. Trong quá trình giải quyết Hội đồng trọng tài có thể ra một trong số các quyết định như: phải hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp hoặc đình chỉ việc giải quyết tranh chấp nếu thuộc trường hợp được luật trọng tài thương mại 2010 quy định.

Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn vấn chi tiết về Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi nào? quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.