Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mạiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại2 Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại3 Nội dung tư vấn: Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương […]

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại
Đánh giá bài viết

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Kiến thức cho bạn

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Kiến thức của Luật sư

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn: Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được thực hiện thông qua hội đồng trọng tài; trước hết là có phiên họp giải quyết tranh chấp, thực hiện hòa giải trọng tài thương mại. Cụ thể, luật trọng tài thương mại quy định về phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại như sau:

1. Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

Điều 54 luật trọng tài thương mại 2010 quy định về việc chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

 • Trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thời gian và địa điểm mở phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.
 • Trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, giấy triệu tập tham dự phiên họp phải được gửi cho các bên chậm nhất 30 ngày trước ngày mở phiên họp.

2. Thành phần, thủ tục phiên họp giải quyết tranh chấp

Luật trọng tài thương mại 2010 quy định tại điều 55  về thành phần, thủ tục phiên họp giải quyết tranh chấp cụ thể như sau:

 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

Lưu ý: Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại vẫn có thể được tiến hành nếu thuộc một trong số các trường hợp sau:

 • Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì bị coi là đã rút đơn khởi kiện. Trong trường hợp này, Hội đồng trọng tài tiếp tục giải quyết tranh chấp nếu bị đơn có yêu cầu hoặc có đơn kiện lại.
 • Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì Hội đồng trọng tài vẫn tiếp tục giải quyết tranh chấp căn cứ vào tài liệu và chứng cứ hiện có.
 • Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài có thể căn cứ vào hồ sơ để tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp mà không cần sự có mặt của các bên.
Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

3. Hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp

Luật trọng tài thương mại quy định việc hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại chỉ được thực hiện nếu thuộc trường hợp quy định tại điều 57, cụ thể:

 • Khi có lý do chính đáng, một hoặc các bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp. Yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải được lập bằng văn bản, nêu rõ lý do kèm theo chứng cứ và được gửi đến Hội đồng trọng tài chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp giải quyết tranh chấp. Nếu Hội đồng trọng tài không nhận được yêu cầu theo thời hạn này, bên yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải chịu mọi chi phí phát sinh, nếu có. Hội đồng trọng tài xem xét, quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên họp và thông báo kịp thời cho các bên.
 • Thời hạn hoãn phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.