Điều kiện xin chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán viên

Tôi đang là viên chức giáo viên dạy chuyên ngành kế toán tại một trường cao đẳng đã được 10 năm. Vậy chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán [...]

Điều kiện xin chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán viên

Câu hỏi của bạn:

    Hiện nay, tôi đang là viên chức giáo viên dạy chuyên ngành kế toán tại một trường cao đẳng đã được 10 năm. Chuyên ngành tốt nghiệp của tôi là đại học kế toán, tôi có nguyện vọng chuyển sang viên chức kế toán tại văn phòng 1 sở được không?

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán

    1. Xin chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán viên được không?

    Điều 31 Luật viên chức 2010 có quy định viên chức muốn thay đổi chức danh viên chức thì phải đủ tiêu chuẩn với chức danh nghề nghiệp mới với đơn vị sự nghiệp công lập đang có nhu cầu thi tuyển viên chức và việc thay đổi chức danh là thông qua thi hoặc xét tuyển:

    “1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

     a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

     b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

     2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

     3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.”

     Theo quy định pháp luật, viên chức muốn thay đổi chức danh nghề nghiệp thì phải thông qua một trong hai hình thức thi tuyển và xét tuyển. Trường hợp viên chức đủ điều kiện với chức danh nghề nghiệp thì có thể được xét tuyển vào chức danh đó thông qua một quyết định tuyển dụng hoặc một quyết định điều động,… Trường hợp viên chức đủ điều kiện với chức danh nghề nghiệp đó mà muốn thay đổi vị trí làm việc mà không được xem xét xét tuyển thì có thể thi tuyển vào vị trí đó.

     Như thông tin bạn trình bày, bạn là viên chức giáo viên dạy chuyên ngành kế toán tại một trường cao đẳng đã được 10 năm bạn có nguyện vọng chuyển sang viên chức kế toán tại văn phòng 1 sở. Trước hết bạn phải xem xét cơ quan đó có đang tuyển dụng vị trí làm việc này hay không, nếu có thì bạn phải xem xét phương thức tuyển dụng của cơ quan đó. Còn nếu họ không tuyển dụng vị trí đó thì bạn không thể tham gia thi tuyển hay xét tuyển vào vị trí đó được.

Chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán

Chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán

     2. Điều kiện xin chuyển từ giáo viên dạy kế toán sang kế toán viên

     Trước hết bạn phải kiểm tra chức danh giáo viên dạy chuyên ngành kế toán và chức danh kế toán có cùng hạng không để xác định tiêu chuẩn điều kiện của bạn để đăng ký thay đổi chức danh:

     Trường hợp 1: Điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp quy định nếu chức danh mới là viên chức kế toán sở và viên chức giáo viên dạy chuyên ngành kế toán là 2 chức danh cùng hạng thì bạn sẽ được xem xét để chuyển chức danh nghề nghiệp nếu xét đủ tiêu chuẩn với chức danh nghề nghiệp mới khi:

     “1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

     a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm;

     b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

     2. Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau:

     a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành;

     b) Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

     3. Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức.”

     Trong trường hợp này bạn sẽ được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét và thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thực hành nếu xét thấy bạn đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với vị trí mới thì sẽ đưa ra quyết định bổ nhiệm bạn vào chức danh mới.

      Trường hợp hai: Điều 9 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp quy định nếu chức danh mới của bạn khác hạng với chức danh giáo viên dạy chuyên ngành kế toán mà bạn đang làm việc thì được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi:

      “Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

      1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

      2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

      3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

     4. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.”

     Trong trường hợp này nếu bạn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thi tuyển chức danh mới thì bạn phải đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán mà bạn muốn chuyển theo quy định.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.