Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật

Em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 4/2017 đến tháng 1/2019 và em đang có thai dự sinh ngày 8/9/2019. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ạ?

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Câu hỏi của bạn về điều kiện hưởng chế độ thai sản: 

     Em muốn nhờ tư vấn về việc em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 4/2017 đến tháng 1/2019 và em đang có thai dự sinh ngày 8/9/2019. Vậy em có được hưởng thai sản không ạ?

Câu trả lời của luật sư về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện hưởng chế độ thai sản, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Căn cứ pháp lý về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

     Theo như bạn đã trình bày, cần xem xét trường hợp của bạn với các quy định của luật về điều kiện để hưởng trợ cấp thai sản. Cụ thể như sau:

2.1 Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

     Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

 

     Theo quy định trên thì bạn phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Cách tính 12 tháng được quy định trong Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2.2 Cách tính thời gian 12 tháng trước khi sinh con để làm cơ sở hưởng chế độ thai sản:

     Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH có quy định:

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ 1: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 2: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

     Bạn thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1, như vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 08/2018 đến tháng 08/2019. Như vậy trong thời gian này bạn chỉ tham gia được 05 tháng đóng bảo hiểm xã hội, vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản.

=> Kết luận tư vấn:

     Như vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 như trên thì bạn phải đóng đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ sinh. Bạn đóng bảo hiểm từ tháng 4/2017 đến tháng 1/2019, và có thai dự sinh ngày 8/9/2019. Như vậy, khoảng thời gian từ khi bạn nghỉ đóng thai sản đến khi nghỉ sinh là 08 tháng, và trong vòng 12 tháng trước khi sinh bạn đã đóng bảo hiểm được 05 tháng. Theo đó, bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản.

 Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật hiện hành, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Trang