Điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn khi đạt thành tích xuất sắc

Điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn khi đạt thành tích xuất sắc5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN2 Nội dung tư vấn điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn3 1. Điều kiện để được xét nâng […]

Điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn khi đạt thành tích xuất sắc
5 (100%) 1 vote

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Câu hỏi của bạn:    

    Tôi làm việc tại 1 cơ quan nhà nước. Ngày 31/12/2015 tôi được xét nâng lương thường xuyên từ bậc 4 là 3.33,  lên bậc 5 là 3,67. Theo lộ trình thì đến ngày 31/12/2018 tôi được nâng lương thường xuyên đúng hạn (03 năm/lần). Tuy nhiên ngày 05/01/2018 tôi được cấp có thẩm quyền xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng giấy khen (Thanh tra cấp tỉnh), vậy tôi có được tính nâng lương trước thời hạn không? Thời gian tính từ khi nào? Cách tính cụ thể? Thời điểm được xét nâng lương trước thời hạn khi nào, hồ sơ gồm các loại gì?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định Số: 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư 08/2013/TT-BNV Thông  hướng dn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nội dung tư vấn điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn

1. Điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn khi đạt thành tích xuất sắc

    Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quy định về điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn như sau:

“Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.”

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV  hướng dẫn về tiêu chuẩn đối với từng chức danh như sau: 

 • Đối với cán bộ, công chức:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

 •  Đối với viên chức và người lao động:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chun 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

     Theo quy định trên, để đáp ứng đủ điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn thì công chức, viên chức phải đáp ứng được 3 điều kiện như sau: 

    Thứ 1: Đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn của điều kiện để được xét nâng lương thường xuyên

    Thứ 2: Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản

    Thứ 3:  Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên

     Ngoài ra, tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn

điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn

2. Thủ tục để được xét nâng lương trước thời hạn khi đạt thành tích xuất sắc

 • Hồ sơ để xét đủ điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn

     Về cơ bản, hồ sơ để xác định đủ điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn được quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Do đó bạn cần kiểm tra lại quy chế của đơn vị để bổ sung hồ sơ một cách đầy đủ nhất; về cơ bản gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn
 • Bản sao Quyết định công nhận bằng văn bản về việc đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
 • Đủ hai tiêu chuẩn của điều kiện để được xét nâng lương thường xuyên
 • Biên bản hoặc quyết định do tổ chức bầu chọn những người đủ điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn
 • Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị
 • Bản sao quyết định xếp lương gần nhất
 • Bản sao Quyết định giao chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc của cơ quan, đơn vị
 • Các giấy tờ khác 

     Hồ sơ được  gửi đến người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

     Thời điểm được xét nâng lương trước thời hạn là thời điểm có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn của cấp có thẩm quyền. Và được xét nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng. 

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện để được xét nâng lương trước thời hạn khi đạt thành tích xuất sắc quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm miễn phí 24/7: 1900 6500  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./