Điều kiện chuyển nhượng đất phân lô bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở

Điều kiện chuyển nhượng đất phân lô bán nền và mức xử phạt vi phạm hành chính với hành vi tự ý chuyển nhượng

CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT PHÂN LÔ BÁN NỀN

Kiến thức của bạn

    Điều kiện chuyển nhượng đất phân lô bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
 • Nghị định 102/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.

Nội dung kiến thức chuyển nhượng đất phân lô bán nền

     1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền

     Điểm a khoản 1 điều 194 Luật đất đai 2013 quy định:

     “a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định của Chính phủ về điều kiện loại đô thị để cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai;”  

     Để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; 
 • Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; 
 • Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai; 
 • Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.
Chuyển nhượng đất phân lô bán nền

Chuyển nhượng đất phân lô bán nền

     2. Mức xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền

     – Hành vi tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê mà chưa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thì hình thức và mức xử phạt được quy định tại điều 15 nghị định 102/2014/NĐ-CP như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với dự án có diện tích đất dưới 01 héc ta;
 • Phạt tiền từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với dự án có diện tích đất từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;
 • Phạt tiền từ trên 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với dự án có diện tích đất từ 03 héc ta đến dưới 05 héc ta;
 • Phạt tiền từ trên 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với dự án có diện tích đất từ 05 héc ta trở lên.

     – Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết chuyển nhượng đất phân lô bán nền, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi cầu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn..

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.