Điều kiện cấp đất tái định cư theo quy định pháp luật

Nếu trong phương án bố trí tái định cư đã xác định bạn/hộ gia đình bạn được cấp 01 suất tái định cư thì bạn không thể đăng ký 02 suất tái định cư được. 

ĐIỀU KIỆN CẤP ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

Câu hỏi của bạn về điều kiện cấp đất tái định cư:

Xin chào luật sư, tôi có thắc mắc vấn đề sau đây: Tôi được nhà nước cấp 1 suất tái định cư theo phương án tái định cư tại tỉnh X. Tuy nhiên, tôi muốn được cấp 02 suất tái định cư được không? 

Tôi chân thành cảm ơn !

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề điều kiện cấp đất tái định cư:

     Chào bạn, luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện cấp đất tái định cư, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về điều kiện cấp đất tái định cư như sau:

1. Căn cứ pháp lý về điều kiện cấp đất tái định cư:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện cấp đất tái định cư:

     Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã được cấp một mảnh đất tái định cư rồi và hiện tại, bạn đang mong muốn được có thêm một lô đất tái định cư khác. Điều kiện để được cấp đất tái định cư được quy định tại luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

2.1 Phương án bố trí tái định cư

     Dự án tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Cụ thể, dự án tái định cư được lập và thực hiện như sau:

  • Dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải bảo đảm có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.
  • Việc lập dự án tái định cư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
  • Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư.
  •  Đối với dự án khu tái định cư tập trung có phân kỳ xây dựng theo các dự án thành phần thì tiến độ thu hồi đất và hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư được thực hiện theo tiến độ của từng dự án thành phần nhưng các công trình cơ sở hạ tầng của từng dự án thành phần trong khu tái định cư phải bảo đảm kết nối theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Việc bảo đảm kinh phí để thực hiện dự án tái định cư.

     Như vậy, dự án bố trí tái định cư được lập nên dựa vào điều kiện của từng địa phương, từng dự án khác nhau.

Điều kiện cấp đất tái định cư

2.2 Điều kiện cấp đất tái định cư

     Thứ nhất, về điều kiện bồi thường đất. Theo điều 75 luật đất đai 2013, điều kiện để bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân là:

  • Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm
  • Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận 

     Nếu hộ gia đình hoặc cá nhân đủ 02 điều kiện trên thì được nhà nước bồi thường về đất khi thu hồi đất. 

     Thứ hai, về điều kiện được cấp đất tái định cư:

“Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

…”

     Như vậy, trước khi phê duyệt phương án bố trí tái định cư, cơ quan nhà nước đã thông báo và niêm yết thông báo về địa điểm, quỹ nhà tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. 

     Kết luận: Nếu trong phương án bố trí tái định cư đã xác định bạn/hộ gia đình bạn được cấp 01 suất tái định cư thì bạn không thể đăng ký 02 suất tái định cư được. Do đó, nếu trong phương án bố trí tái định cư đã có hiệu lực thi hành xác định gia đình bạn/bạn được cấp 1 suất đất thì bạn không thể đăng ký 2 suất đất tái định cư được. 

     Bài viết tham khảo: 

      Để được tư vấn chi tiết về tách thửa đất tái định cư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Dinh