Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG2 Câu hỏi của bạn về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng: 3 Câu trả lời của Luật sư về […]

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng
Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng cần điều kiện gì?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng:

     Theo quy tại Khoản 1 Điều 149 Luật xây dựng 2014 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

     Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng là một trong những loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Để được cấp chứng chỉ này, cá nhân cũng cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Cụ thể tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 46 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định như sau:

2.1 Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

Bao gồm:

  • Khảo sát địa hình;
  • Khảo sát địa chất công trình.

2.2 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

     Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp với lĩnh vực khảo sát quy định tại khoản 1 Điều này như sau:

  • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp I trở lên hoặc 03 công trình từ cấp II trở lên.
  • Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên.
  • Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 02 dự án từ nhóm c hoặc 02 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc 03 công trình từ cấp IV trở lên.
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

2.3 Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng

  • Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

     Như vậy, để được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng cá nhân phải đáp ứng các điều kiện trên theo quy định của pháp luật. Và với chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng được cấp cá nhân chỉ được tiến hành các hoạt động khảo sát xây dựng trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai