• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định cụ thể tại Thông tư 17/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

 • Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định như thế nào?
 • Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng
 • Tư vấn luật chung
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Câu hỏi về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định như thế nào?

Câu trả lời về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng:

2.1 Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Khoản 1 Điều 17 Thông tư 17/2016/TT-BXD quy định chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp lại trong trường hợp sau:

 • Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng.
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề.
 • Chứng chỉ cũ bị rách, nát.
 • Chứng chỉ bị thất lạc.

2.2 Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 17/2016/TT-BXD, cụ thể:

 • Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này, nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc đề nghị cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng;
 • Không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

2.3 Thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng

Được quy định tại Điều 5 Thông tư 17/2017/TT-BXD:

 • Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
 • Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III:
  • Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;
  • Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.
 • Tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động xây dựng có phạm vi hoạt động trong cả nước được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là thành viên của mình khi đáp ứng được các yêu cầu sau:
  • Đủ Điều kiện thành lập Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (sau đây viết tắt là Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề) theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.
  • Có quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đảm bảo theo quy định.
  • Đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sát hạch theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này.
  • Có đơn đề nghị công nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 Thông tư này kèm theo bản sao hồ sơ, giấy tờ chứng minh các Điều kiện quy định tại các Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản này gửi về Bộ Xây dựng để được công nhận đủ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian xem xét và quyết định công nhận không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

     Quyết định công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 09 Thông tư này.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề với các hạng khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hạng cao nhất chủ trì thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đó.

     Thời hạn hành nghề tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng của cá nhân là 05 năm. Khi hết thời hạn, cá nhân có nhu cầu hoạt động xây dựng làm thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định của Thông tư này. [caption id="attachment_123896" align="aligncenter" width="450"]Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng[/caption]

2.4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng

2.4.1 Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng

Được quy định tại Điều 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư này.
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
2.4.2 Trình tự thực hiện thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 17/2016/TT-BXD:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận sát hạch có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét quyết định. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, Bộ phận sát hạch có trách nhiệm thông báo một lần tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

     Việc sát hạch được tiến hành theo tổ chức, khu vực hoặc địa phương. Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ. Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa Điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân.

Bước 3: Trong thời gian tối đa 03 ngày kể từ khi tổ chức sát hạch, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổng hợp, trình kết quả sát hạch của cá nhân để Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp chứng chỉ hành nghề. Kết quả sát hạch của cá nhân được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch.

Bước 4: Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ hành nghề, Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 10 Thông tư này tới Bộ Xây dựng để phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý chứng chỉ hành nghề đã cấp và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư này.

     Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178