Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định pháp luật

Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định pháp luật được quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Kiến thức của bạn:

Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;

Nội dung kiến thức về điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất:

1. Yêu cầu về thông tin trong áp dụng phương pháp định giá đất

Được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, cụ thể:

  • Các thông tin về giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất trong cơ sở dữ liệu về đất đai, giá đất trên sàn giao dịch bất động sản, giá đất được xác định từ chi phí, thu nhập của thửa đất (sau đây gọi là giá đất thị trường) phải bảo đảm khách quan, trung thực.

     Trường hợp tại khu vực định giá đất không đủ thông tin thì có thể thu thập thông tin tại khu vực lân cận với khu vực có thửa đất cần định giá;

  • Khi áp dụng các phương pháp định giá đất phải ưu tiên lựa chọn các thông tin quy định tại Điểm a Khoản này tại khu vực định giá đất và tại thời điểm gần nhất với thời điểm định giá đất.
Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất

Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất

2. Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất

     Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2014/NĐ-CP như sau:

  • Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Phương pháp chiết trừ được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất trong trường hợp có đủ số liệu về giá các bất động sản (gồm đất và tài sản gắn liền với đất) tương tự với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Phương pháp thu nhập được áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất;
  • Phương pháp thặng dư được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi xác định được tổng doanh thu phát triển giả định và tổng chi phí ước tính;
  • Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất cho các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị định này.

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!