Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018 được quy định như thế nào?

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018 và các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất được quy định cụ thể như sau:

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI NGHỆ AN NĂM 2018

Kiến thức của bạn:

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018 được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung kiến thức:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018

     Điều 3 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 tại Nghệ An như sau:

     ” Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An: K = 1.”

2. Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất 2018

     Hệ số điều chỉnh giá đất 2018 được áp dụng trong các trường hợp quy định tại Điều 2 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND, cụ thể:

2.1 Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức;
Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An

 • Xác định đơn giá thuê đất áp dụng trong các trường hợp:
  • Trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên;
  • Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;
  • Chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai;
  • Nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai;
  • Trả tiền thuê đất hàng năm và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;
 • Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

2.2 Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

2.3 Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

2.4 Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

     Để được tư vấn chi tiết về hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!